АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 3, 2018

Проследяване на горивото и машините с FarmTrack

Проследяване на горивото и машините с FarmTrack

По време на активна кампания за земеделците е трудно да следят всяка дейност в стопанството, а в същото време е важно да имат поглед над горивото, работата на машините и състоянието на автопарка. В тази задача много полезна е услугата за следене на машини и гориво – FarmTrack, която дава възможност за точно отчитане на горивото, проследяване на обработките, генериране на различни отчети по машини, инвентари, водачи и много други. Така най-важните данни за автопарка са на един клик разстояние и фермерите получават достъп до тях от всяко устройство.

Системата FarmTrack предоставя ежедневни отчети за зареденото количество гориво от всяка колонка без значение от марката и годините є, като фермерите са информирани чрез SMS известяване при всяко зареждане. Отделно земеделските стопани могат да получават автоматични седмични отчети, съдържащи информация за работата на двигателя, посетените блокове, зареждания и липси на гориво, сервизното обслужване на машините и много други. Те показват детайлна информация за местоположението на машината и нейните маршрути, с точни адреси, които може да се използват при изготвяне на документи.

FarmTrack позволява и отчитане на изработените часове на служителите, както и експорт на данни и синхронизиране с други софтуерни системи като ERP приложения за управление на стопанството и cloud базирани решения. Информацията за извършените обработки се вижда и в Модул „Агротехника“ на земеделския софтуер TechnoFarm, като по този начин се улеснява администрирането на стопанството. Системата позволява и изготвяне на хронологичен регистър с информация за последните 5 години, което е много полезно при анализиране и планиране на работата. За повече информация може да посетите сайта на FarmTrack или да се свържете с фирма НИК.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини