АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 3, 2018

Хидравлични и мобилни системи от Bosch Rexroth

Хидравлични и мобилни системи от Bosch Rexroth

Хидравличните системи играят ключова роля в задвижването на мобилните машини. Стремежът към увеличаването на енергийната ефективност и повишаването производителността на мобилните машини водят до определени насоки на развитие на технологията. Проектирането на системите и отделните компоненти се основава все повече на модулни концепции – датчици и контролни елементи се интегрират директно в задвижващите устройства, наблюдава се сливане на електро с хидравлични технологии за да се достигне максимална ефективност и производителност на мобилната машина.

Bosch Rexroth предлага решения за всякакви нужди – от малки трактори до високопроизводителни машини с широко приложение. Богатата гама от компоненти включва контролни блокове, сензори за положение, хидростатични устройства, аксиално-бутални помпи, зъбни помпи, регулатори, управления, джойстици и контролни панели. Bosch Rexroth разработва и иновативни решения като електрохидравлично управление на теглича (EHR), което вече повече от 30 години се използва успешно от производителите на мобилни машини.

Изискванията към модерните трактори са високи – по-голяма енергийна ефективност и съвместимост с околната среда, постоянна оптимизация на разходите и иновативни функции за по-голяма ефективност и комфорт. Но приоритетите са различни в зависимост от региона. Фирма Бюро за развитие техника е официален представител и единственият сертифициран сервизен център на Bosch Rexroth за България. Фирмата предлага комплексна диагностика на хидравлични индустриални и мобилни системи, установяване на причините за неизправностите, демонтаж, монтаж, настройка и пускане в действие на ремонтираните хидравлични елементи. Ремонтите се правят с оригинални части доставени директно от Bosch Rexroth. Всички ремонтирани изделия се тестват и настройват на специализиран стенд.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини