АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 3, 2018

Използване на фотоволтаични системи в селското и горското стопанство

Използване на фотоволтаични системи в селското и горското стопанство

Повече от 8 години НЕДСТАР проектира, доставя и инсталира фотоволтаични и солартермални системи за дома, офиса, предприятието, фермата, ловния дом и други. Те намират все повече приложение при оранжерии и капково напояване на земеделски продукти, защото енергията се произвежда на място и това дава независимост на собственика и фермера. Инж. Пашамов, собственик на НЕДСТАР, разказа за една от последните новости в сектора, реализирана в Германия миналата година.

Тя е наречена АГРО-Фотоволтаик и дава отлично решение за ефективно използване на големите земеделски полета. Германските инженери са разгледали и приели за стандарт – площ 1 хектар, засаден с култура, дава 100% добив. Също така и друга площ 1 хектар, на който има инсталирана фотоволтаична електроцентрала, дава 100% производство на енергия. В случая тази площ не може да се използва за земеделски култури. Решението, което са направили в Германия е, че тези 2 хектара са засети с земеделска култура, а на височина 5м, на метални конструкции са разположени фотоволтаични модулни маси през определено разстояние. Височината позволява на земеделската механизация да обработва спокойно земята. По този начин слънцето достига до земеделската култура и съответно добивът е 80% от площ 1 хектар. Също така и продукцията на електрическа енергия е 80% от площ 1 хектар. В крайна сметка за площ от 2 хектара се получават по 160% добив на земеделска култура и електрическа енергия.

„Това иновативно решение според нас може ефективно да се използва и в големите полски масиви в България. Да припомним, че условията в България са по-добри от тези в Германия за производството на земеделски култури и електрическа енергия“, разказва инж. Пашамов. Всичко това може да видите на сайта на фирмата или да получите информация на нейните телефони.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини