АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 3, 2018

Кръговата икономика и възобновяемата енергия на Ecomondo и Key energy

Кръговата икономика и възобновяемата енергия на Ecomondo и Key energy

На сцените на Ecomondo и Key Energy ще бъде отбелязан празникът на кръгова икономика от една страна, а от друга – развитието на възобновяемата енергия и извършващите се големи промени в света на зелената икономика. Всичко това е организирано от Italian Exhibition Group на Панира в Римини, Италия от 6 до 9 ноември 2018г. Водеща тема на 22-то издание на Ecomondo ще бъде кръговата икономика, която днес е действаща практика в най-развитите индустриални страни, благодарение прилагането на регулации и финансиране, насърчаващи развитието є. 12-то издание на Key Energy се утвърждава като катализатор и двигател за развитието на бизнеса във всички стратегически сектори на възобновяемата енергия и енергийната ефективност.

Двете събития ще се проведат едновременно на 129 000 м2 изложбени площи, готови да посрещнат над 1300 компании, с ниво на участие достигнало 116000 посетители през миналата година. На изложението ще се състоят повече от 200 мероприятия, срещи и семинари, фокусирани към най-неотложните и актуални теми, за да се разгледат в контекста на кръговата икономика и възобновяемата енергия новите предизвикателства, италианските и европейски нормативни регулации, авангардните казуси, добрите практики, както и специален акцент върху SEN, Националната енергийна стратегия на Италия и нейните варианти.

Събитието се провежда с подкрепата на научни комитети от висок ранг, под председателството на проф. Фабио Фава (Ecomondo) и инж. Джани Силвестрини (Key Energy), едни от най-добрите специалисти в съответните области в Италия и чужбина, както и в тясно сътрудничество с основните асоциации, представители на цялата национална и европейска индустрия. За участие и повече информация се свържете с българския представител, който организира посещения на панаира за оператори и професионалисти от сектора.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини