АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 3, 2018

Успешно премина тазгодишното издание на изложението Techagro

Успешно премина тазгодишното издание на изложението Techagro

От 8 до 12 април 2018г. в изложбения център в Бърно, Чехия се проведоха Международно изложение за земеделска техника Techagro, Международно изложение за горскостопанска техника Silva Regina и Изложение за енергийни източници в селското и горското стопанство Biomasa. В събитията участваха 724 фирми от 37 страни на площ от 87000м2, а посетителите бяха повече от 110000 от 38 страни. За Techagro беше специално построена сглобяема зала с площ от 5000м2. За агрегатите на селскостопанска техника, резервните части и технологията след прибиране на реколтата бяха обособени специализирани зали. Изложението Techagro включва също изложби за пчеларство и добитък. С официалните съвместни експозиции бяха представени Русия, Австрия, Унгария, Италия, Сърбия, търговски мисии пристигнаха от Турция, Гана, Монголия, Босна и Херцеговина. Експертното жури присъди Големите награди на 17 експоната, три от които бяха отличени с новия приз Soil Water Retention Friendly.

На Techagro бе представена преди всичко техника за прецизно и „умно" земеделие, която опазва природата и позволява ефективно производство на чиста и качествена храна. На панаира присъстваха и много изложители с комунална техника.

Експозициите на изложението Biomasa предложиха на посетителите технологиите, насочени към енергийната употреба на дървесната маса и обработката на горска биомаса. На щандовете на изложителите се извършваха практически демонстрации на машините. Проведе се и изложбата Живот в почвата, в чиито дискусии почти всички говорители се концентрираха върху намаляващия дял на органичните вещества в почвата, като една от изтъкваните възможности за подобряване на настоящето състояние е използването на качествен компост. Следващото издание на изложенията Techagro, Silva Regina и Biomasa ще се проведе през пролетта на 2020г.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини