АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 3, 2018

Проведе се третото издание на изложението Дунавски овощари

Проведе се третото издание на изложението Дунавски овощари

Специализираното овощарско изложение Дунавски овощари 2018 се проведе съвместно с Общото събрание на Сдружението в град Русе на 24 март 2018г. Целта бе да се представят специализирани фирми, обслужващи различни дейности от отрасъла. Тази година форматът на изложението беше разширен с Директни срещи между производители (членове на СДО), преработватели и вериги, както и с научни презентации. При откриването присъстваха гости от държавни институции, както и представители от браншови организации, в които членуват преработватели и производители на плодове и зеленчуци.

Събитието се проведе за трета поредна година. Досега гости и изложители са били фирми от България, Турция, Румъния, Италия, Англия и други. „Тази година ние растем и се радваме на голям интерес на фирми от Гърция, Холандия, Сърбия, Полша и други държави. Полагаме усилия да увеличим мащаба на събитието, като го направим значимо за сектора и нашите членове“, споделиха от съюза. Генерален спонсор беше Агрополихим. Г-н Илиев от Агрополихим, Татяна Трифонова и Йордан Кръстев, агрономи на Съюза, се включиха с разработки по актуални теми.

СДО е учреден през 2014г., като официално е регистриран през февруари 2015г. В него членуват над 350 производители от областите Русе, Силистра, Велико Търново, Търговище, Разград, Шумен, Добрич, Варна и Бургас, като броят им постоянно се увеличава. Площта на насaжденията, които съюзът обхваща е над 2300ха, 23000дка. СДО е учредено като сдружение с нестопанска цел, а задачата му е да създава активен диалог между производителите на плодове и държавните институции; да обучава производители в добри земеделски практики, щaдящи околната среда; да внедрява нови технологии и сортове в овощарството; да набира маркетингова информация, необходима за външни пазари и да свързва производителите с потребителите.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини