АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 3, 2018

Новата технология при царевица CornPro от Белхим

Новата технология при царевица CornPro от Белхим

В последните години непостоянните климатични условия в нашата страна изискват интензивно отглеждане на царевичните посеви. Едно от най–важните мероприятия за получаването на високи добиви е контролът на плевелите. Белхим Кроп Протекшън представя този сезон новата си концепция при царевицата – CornPro технологията, включваща два продукта за контрол на целия спектър от плевели.

Първият хербицид е Самсон Екстра 6 ОД – вече наложил се като еталон в борбата с всички житни и някои широколистни плевели. Самсон Екстра 6 ОД е единственият никосулфурон съдържащ продукт в ОД формулация. Това му позволява при приложение от 2-ри до 8-ми лист на културата да се справи дори с братили плевели, включително и див овес. Дъжд, паднал два часа след пръскане, не намалява хербицидния ефект. Тази висока устойчивост на отмиване е безспорно предимство при борбата с плевелите, когато времето е променливо. При очаквано вторично заплевеляване дозата може да се раздели – при първо пръскане с доза 50мл/дка, а след 10-14 дена второ пръскане (до 8-ми лист на царевицата) в доза 25мл/дка. Добавянето на противошироколистния хербицид е спрямо поникналите плевели. Абсорбиран през листата, продуктът спира растежа на плевелите до няколко часа след третирането. Той блокира усвояването на хранителни вещества, а до няколко дена плевелите се обезцветяват и разпадат.

В доза 65мл/дка Самсон Екстра 6 ОД се справя отлично с балур от коренища, едногодишни житни и някои широколистни плевели. Тази доза се препоръчва за борба с едногодишните житни плевели във фаза 3-5 лист. При борба с пирей и прерастнал балур да се използва високата доза от 75мл/дка. Самсон Екстра 6 ОД се прилага след поникването на плевелите, когато царевицата е във фаза от 1 до 8 лист, а балурът от семе или коренища е с височина до 15-25см (2-4 лист). Формулацията може да се приложи и двукратно. Първото третиране в доза 50мл/дка, а второто (10-14 дена по-късно) с доза 25мл/дка. Да не се третира със Самсон Екстра 6 ОД при студено време, или когато царевицата е в стресово състояние.

Партниращият на Самсон Екстра 6 ОД хербицид в CornPro технологията на Белхим е Темза 100 ЕК. Активното вещество мезотрион контролира успешно всички широколистни плевели, както и някои житни. Темза 100 ЕК освен вегетативно има и почвено действие, което контролира вторичното заплевеляване на полетата с едногодишни плевели – бяла куча лобода, обикновен щир, черно куче грозде. Почвеното действие е най-силно изразено при високите дози на приложение. Широкият интервал на приложение, от 2-ри до 8-ми лист на културата, дава възможност да се определи най-точният момент на приложение. Широките граници на регистрираната доза дават възможност за адаптиране на дозата към плевелния спектър.

Предимството на CornPro технологията е възможността да се прилагат двата продукта заедно или поотделно дори и в по-късен етап от развитието на царевицата, в зависимост от развитието и вида на плевелите на конкретното поле. Селективността към културата е безкомпромисна, като двата хербицида действат в пълен синергизъм за контрол на всички видове плевели.

На предстоящото мероприятие Международни дни на полето 2018 в град Пловдив, което ще се проведе на 5-7 юни, посетителите ще имат възможност да видят предимствата на CornPro технологията, както и новите продукти на Белхим при пшеница, нахут и картофи.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини