АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 3, 2018

Машини Pezzolato за горската индустрия и горския бизнес

Машини Pezzolato за горската индустрия и горския бизнес

Италианският производител на машини Pezzolato е с над 42-годишна история в разработването, производството и дизайна на машини, свързани с горската индустрия и горския бизнес. В рамките на няколко години компанията се разширява драстично, като построява втори завод и с обща площ от над 70000м2 се разполага в малкото градче Кунео в Северозападна Италия. Успехът на Pezzolato се дължи на високото качество на продуктите є, както и на доброто познаване на нуждите на горските стопани. Добре зареденият склад с резервни части, електронната система за управление на качеството и доброто управление на процесите на следпродажбените услуги, поставят фирмата сред едни от най-добрите и качествени марки, произвеждащи машини за дървесен чипс в света.

Машините се произвеждат в четири сегмента. Зелената линия се състои от дискови модели – PZ и H, надробяващи маса от 0,1÷0,3м и капацитет от 3 до 30м3/ч; барабанни машини за чипс – PTH, надробяващи маса от 0,3м до 0,7м и капацитет от 18 до 200м3/ч; машини за компост от дървесни материали. В червената линия влизат машини, свързани с рязането и насичането на дървени трупи за изходен материал, дърва за горене. Машините работят с диаметри от 0,4м до 0,8м, а цепачките нарязват дървесина с дължина от 0,15м÷0,5м и с капацитет от 150м3/8часа. От своя страна, кафявата линия включва 14 модела машини за производство и оформяне на дървени летви и нарязващи трупи с диаметри от 0,48м до 1,5м. Синята линия, наричана и Енерджи лайн, е посветена на когенерационни системи за производство на електрическа и топлинна енергия, произведени от дървесна биомаса. Производственият капацитет на тази линия е от 50 до 300кВ (топлинна или електрическа енергия).

За повече информация се обърнете към ексклузивният представител за България – фирма Варекс или проверете на тяхната интернет страница.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини