АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 3, 2018

Новата VISIQ технология в овощните градини от Syngenta

Новата VISIQ технология в овощните градини от Syngenta

За разлика от останалите култури трайните насаждения са едни от най-ощетените по отношение разнообразие на продукти за растителна защита, използвани при тяхното отглеждане. Това важи особено при инсектицидите, където в практиката остават все по-малко надеждни продукти в борбата срещу основни неприятели като Ябълков плодов червей, Източен плодов червей, Листозавивачки, Кръгломиниращи молци, Ябълков пъстър миниращ молец, Прасковен молец, Сливов плодов червей, Петнистокрила муха (Drosophila suzukii) и други.

Такъв инсектицид е новата формулация на Афърм Опти, която е насочена и регистрирана само и единствено в овощните култури за контрол на неприятелите от разред Lepidoptera. При Афърм Опти за първи път е използвана иновативната VISIQ технология, която удължава последействието на продукта до 14 дена след третиране. Тя предпазва активното вещество от UV-деградация и спомага за бързото му абсорбиране от растението. Друго характерно предимство на Афъм Опти е така наречената Pepite формулация, която позволява използването на по-ниска доза, лесна е за работа и приложение поради това, че не съдържа прах. Този тип формулация позволява хигроскопичността да се сведе до минимум, което запазва по-дълго време качеството на продукта.

Афърм Опти има гъвкаво приложение поради своята висока ефективност срещу всички ларвени стадии на вредителите. За да може да се използва пълният потенциал на продукта (неговият ово-ларвициден ефект), е необходимо много добре да се избере моментът на приложение, а именно във фаза „черна главичка“ на яйцата или малко преди тяхното излюпване. Афърм Опти категорично отговаря на все по-често обсъжданите въпроси за благоприятния токсикологичен профил на РЗ продуктите и по-ниските остатъчни количества в крайната продукция.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини