АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 3, 2018

Модул за индивидуално доене Monobox

Модул за индивидуално доене Monobox

Модулът за индивидуално доене Monobox работи постоянно и самостоятелно 24 часа. Всяка стъпка в бокса – позиционирането на доилните чаши, стимулацията, миенето, изсушаването, млечната проба, доенето и дезинфекцията на вимето, се извършва индивидуално за всяка четвъртина в рамките на един работен цикъл. Тъй като всички процедури протичат в затворената и хигиенно обезопасена среда в доилното чорапче, млякото е с гарантирано отлично качество. Дезинфекцията след доене осигурява перфектна хигиена на вимето и подобрява общия здравен статус на стадото. Резултатът е високопроизводителни животни при минимален разход на консумативи, вода и електричество.

Monobox предоставя най-големите предимства на автоматизираното доене, като дава възможност с един бокс да се доят до 70 крави. Освободените ресурси могат да се използват за по-гъвкаво планиране на дневния режим във фермата. Това означава оптимизиране на процесите и съответно по-висока ефективност. Модерният, функционален дизайн, големият сензорен монитор и перфектната ергономия улесняват в максимална степен следенето на данните и ръчната намеса при животни със специални нужди. Добре е при планирането на оборите да се има предвид оптимизацията на рутинните процедури според дневния режим във фермата. Модулът Monobox може да се внедри безпроблемно почти навсякъде, според индивидуалната концепция на фермера. Компактната, отворена конструкция предоставя на животните висок комфорт. В спокойна среда кравите лесно привикват към ритмични цикли на хранене, почивка и доене. В допълнение към модула за доене може да се предвиди система с електронно разпознаване и селектиране на животните, при което проблемните се отвеждат към зона за лечение. Внедряването на Monobox в голяма степен улеснява дейностите, свързани с управление на стадото.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини