АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 3, 2018

Грижа за слънчогледа, царевицата и бобовите култури с Лебозол

Грижа за слънчогледа, царевицата и бобовите култури с Лебозол

Листното подхранване на слънчогледа през пролетно-летния период на вегетация е фактор за неговото адекватно подхранване с микроелементи, спомагане на дишането и активирането на фотосинтеза. От изключително значение за доброто вкореняване на растението, площта и плътността на листната му маса, дебелите и здрави стъбла е неговото навременно снабдяване с елементите Бор, Манган, Молибден и Сяра. Адекватното снабдяване с магнезий подсигурява правилното развитие на листна маса и повишава добива. Слънчогледите имат средно ниво на необходимост от сяра. За високи и стабилни добиви е особено важно правилното им снабдяване със този хранителен елемент.

Физиологията на тази маслодайна култура не предполага моно дефицит, затова подхранването є през този ранен период на развитие е най-ефикасно с комплексни листни торове. Комбинацията на тези микроелементи и тяхното едновременно внасяне се приема положително от слънчогледовите посеви, допринася за тяхното дружно цъфтене и оплождане, което е гаранция за висока продуктивност и добре изхранени семена.

Lebosol® България препоръчва листно торене през пролетно-летния период на вегетация при слънчогледа с Lebosol®-Микс за рапица и слънчоглед СК за равномерен цъфтеж и узряване, добив в доза 0,200-0,300л/дка през пролетта до края на цъфтежа. Третирането с Lebosol®-Манган ГОЛД СК спомага добива, фотосинтезата и имунитета в доза 0,100-0,200л/дка от 4-ти лист. Lebosol®-Бор е за добив, качество на полените в доза 0,200л/дка от 4-ти лист.

Производството на царевица през последните десетилетия се разви като едно от най-важните производства на полски култури. Правилното торене, съобразено с нуждите на културата, осигурява най-добрите предпоставки за добър добив, също така може да повлияе чрез целенасочено даване на хранителни вещества като азот, фосфор, калий и микроелементи върху качествени показатели като енергийна стойност, съдържание на нишесте и смилаемост. Професионалното производство на царевица обуславя непрекъснатото съблюдаване на тези важни хранителни елементи и тяхното целенасочено внасяне и през пролетно-летния период на вегетация на културата.

Lebosol® България препоръчва листно торене през пролетно-летния период на вегетация при царевица с Lebosol®-Микс за царевица СК, който е подпомага началното развитие и подсигурява добивообразуващи фактори в доза 0,150-0,300л/дка. От своя страна, Lebosol®-ТриMакс СК снабдява с хранителни вещества манган, мед и цинк в доза 0,100-0,150л/дка, а ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК се използва за добив, фотосинтеза, имунитет в доза 0,200-0,300л/дка от 4-ти лист.

Стимулирането на развитието на зърнено-бобови култури (фъстъци, грах, фасул, ориз, соя, памук) през пролетта, спомага в голяма степен за увеличаване броя на плодоносните стебла, множеството на женските цветове, количеството на пъпките, теглото и размера на шушулките. Тези култури са интензивни потребители на Молибден.

Lebosol® България препоръчва лист­но торене през пролетно-летния период на вегетация при бобовите култури 2 пъти по 0,100л/дка с Lebosol®-Бор + 0,100 л/дка с Lebosol®-Манган ГОЛД СК+, 1-2 пъти по 0,025л/дка с Lebosol®-Молибден за добив, жизненост и снабдяване с микроелементи от 6-ти лист.

При Lebosol® ще намерите богата гама от висококачествени листни торове както за конвенционално, така и за екологично (био-) земеделие. За точното време за пръскане и смесимостта, правилна и експертна информация ще получите от специалистите на фирмата.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини