АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 3, 2018

АРИБ представи визията си за устойчиво земеделие на ден за растителна защита

АРИБ представи визията си за устойчиво земеделие на ден за растителна защита

На 4-ти април в Лесотехническия университет в София се проведе информационен ден на растителната защита на тема „Растителната защита – проблеми и перспективи“. В събитието взеха участие водещи фирми, асоциации и институции в областта на растителната защита, включително Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ), която представи своята визия за устойчиво и модерно земеделие.

„Тази презентация е по-скоро обобщение на дейностите на АРИБ през последните години в посока повишаване нивото на компетентност на всички участници в осигуряването на екологичните и здравните изисквания и правила за употреба на продукти за растителната защита. Радвам се, че преди мен говориха колегите от Байер и Синджента – членове на АРИБ, които активно представят на широк кръг заинтересовани страни добрите практики за безопасна употреба на ПРЗ“, започна своята презентация Нели Йорданова, Генерален Директор на АРИБ. След това тя представи всички фирми членове на Асоциацията, които въпреки че са конкуренти на пазара, са обединени около правилната употреба на продукти за растителна защита, защото тяхно естествено задължение и приоритет са грижата за здравето на хората и опазването на околната среда.

Един от въпросите, продиктувани от времето, в което живеем, е дали ще можем без продукти за растителна защита. „Абсурдно е да кажем, че можем да развиваме модерно земеделие без участието на продукти за растителна защита, тъй като става дума за изхранване на населението, което непрекъснато нараства, а площите, които обработваме, са едни и същи. Ресурсите са едни и същи“, продължи г-жа Йорданова.

АРИБ провежда редица мероприятия за разпространение на основните послания за безопасно приложение на пестициди и внедряване на добри практики. Проектът за безопасната употреба на ПРЗ има ясно очертани екологични и здравни приоритети, така че Асоциацията ще продължи да използва всички възможности за информиране на широк кръг заинтересовани среди и лица за основните мерки за правилно и безопасно приложение на пестициди. Друга важна тема, по която АРИБ работи активно в сътрудничество с БАБХ, е превенцията на разпространението на фалшиви и нелегални продукти за растителна защита. Взаимодействието между институциите има изключително значение за ефективното противодействие на това явление. Ето защо се полагат много усилия за съвместна работа с компетентните власти.

Представянето на системата за събиране на употребени пластмасови опаковки от пестициди предизвика голям интерес сред участниците в срещата. Водещи производители на ПРЗ – членове на АРИБ, се обединяват и създават действаща система за събиране на опаковки от пестициди в България. Тя е лecнoдocтъпнa, напълно безплатна за всички земеделски производители и отговаря на всички законови норми за опазване здравето на хората и околната среда. От 2017г. покрива цялата страна. Празните опаковки от пестициди са потенциален риск за здравето и околната среда, когато не се третират правилно. Единственото условие е да се прилага добрата земеделска практика за трикратно изплакване на опаковките още по време на приготвяне на разтвора за пръскане.

В края на презентацията присъстващите имаха възможност да разгледат снимки от обучения и полеви демонстрации – съвместни мероприятия на АРИБ както с университети, така и с частни фирми. „Много са инициативите, които осъществяваме с членовете на Асоциацията. Радвам се, че Лесотехническият университет е един от нашите основни партньори в популяризирането на технологичните постижения и добрите практики за приложение на ПРЗ, които заедно с повишаване на продуктивността в селското стопанство, целят опазването на околната среда и общественото здраве“, завърши г-жа Йорданова.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини