АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 3, 2018

Вече активно тече подготовката на Sommet de l'Elevage 2018

Вече активно тече подготовката на Sommet de l'Elevage 2018

Едно от най-големите изложения за животновъдство – Sommet de l'Elevage, вече активно готви тазгодишното си издание, което ще се проведе от 3 до 5 октомври в Клермон-Феран, Франция. Събитието ще бъде разположено на 180000м2 изложбена площ и очаква повече от 1500 изложители, от които 300 чуждестранни от 32 държави. Ще могат да бъдат видени 2000 елитни животни и всички основни породи. Предвидени са повече от 40 семинара и конференции, както и 35 фермерски обиколки в местни агроиндустриални предприятия – кланици, мандри, депа за експорт на животни. Основните сектори, представени на изложението, са хранене на животните, генетика, хигиена и ветеринарни услуги, оборудване за доене и съхраняване на млякото, сервиз и оборудване за животновъдството, сгради и обори, възобновяеми енергии, машини и прикачна техника.

Всяка година Sommet de l'Elevage предлага богата програма от животновъдни изложби, състезания по породи, технически иновации, бизнес форуми, професионални търговски мероприятия и конференции по горещи въпроси в земеделието. Присъждат се редица награди, наречени Sommets d'Or, за най-добрите технически нововъведения, които се появяват през годината при селскостопанските машини, оборудването за животновъдни обекти, животновъдни доставки и услуги. Породата Salers е отново начело на изложението и този път за националния конкурс за най-добра порода с 400 елитни екземпляра.

С 95000 търговски посетители, в това число 4500 международни от 85 държави, Sommet е сред основните световни търговски изложения, посветени на животновъдството и генетиката. Към събитието се наблюдава и голям медиен интерес – през 2017 година на него присъстваха над 150 акредитирани журналисти, включително 35 чуждестранни от 20 държави.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини