АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 3, 2018

APV представя новата иглена варио брана VS 1200 М1

APV представя новата иглена варио брана VS 1200 М1

APV произвежда висококачествени, специализирани земеделски машини, чието основно предназначение е да извършват дейностите по засяване, наторяване и обработка на земеделските площи както при зърнопроизводители и животновъди, така и при овощари, лозари и картофопроизводители. Верни на своето мото „Иновации за бъдещето“, специалистите от развойния отдел на фирмата представят технологични решения за модерно и по-продуктивно земеделие всяка година. Един от акцентите им за 2018г. е иглената варио брана VS 1200 М1.

APV VS 1200 M1 е брана снабдена с уникална пружинна система за регулиране на иглите, която се адаптира прецизно към почвата и осигурява максимална защита на посевите. Благодарение на VS технологията, работните органи, с диаметър 8мм и дължина 520мм, копират перфектно земните контури и осигуряват еднакъв натиск върху почвата по цялата работна ширина от 12м. Ползата от това се проявява най-ясно при култури, които се засаждат на лехи като картофите. Така при обработката се осигурява еднакво налягане върху полето независимо от това дали се оперира на върха на лехите или в браздите между тях.

С тази варио система се избягва възможността на работните органи да пивотират, т.е. да се движат наляво и надясно в процеса на работа. Единствената им посока на движение при APV VS 1200 M1 може да бъде нагоре и надолу, а това води до несравнимо по-добри резултати след обработката. Масата на машината е 1550кг, тя се разпределя равномерно посредством шест броя копиращи колела. Необходимата теглеща мощност е около 90к.с. Основното предназначение на иглената варио брана е за механична борба с плевелите. Това я прави незаменим помощник в биопроизводството на различни селскостопански култури.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини