АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 3, 2018

Compact-Solitair за прецизна сеитба с LEMKEN

Търсенето на сеитбени комбинации с прецизно внасяне на торове нараства, включително за сеитба на рапица и зърнени култури. Ето защо LEMKEN предлага своя Compact-Solitair с компактна дискова брана във версии с работна ширина 4 и 6 метра и интегрирано под коренно торовнасяне. Това насърчава бързото развитие на младите растения както с конвенционална, така и с консервативната обработка и поради това води до значително увеличение на добивите, особено при летните зърнени култури и в районите с кратки вегетационни периоди.

Тази високоефективна комбинация е оборудвана с бункер с обем от 3500 или 5000 литра. Разделянето между отделенията може да бъде регулирано чрез просто преместване на преградата, за да се промени съотношението семена/тор между 40:60, 50:50 или 60:40. И двете отделения могат лесно да се пълнят с големи торби или шнек.

Електрически задвижваните дозиращи валове за семена и торове позволяват коефициентите на нанасяне да се регулират независимо и непрекъснато. Скоростта за семената може да се коригира между 1,5 и 300кг, а за тор между 50 и 600кг на хектар. Оперативният терминал LEMKEN и електронното управление Solitronic позволяват на водача да наблюдава и контролира всички функции на Compact-Solitair лесно от кабината на трактора. Налице е и съвместим с ISOBUS контрол.

За подготовката на почвата се използват инструментите на компактната дискова брана Heliodor, последвани от двойни дискови брани с диаметър на диска 400mm за внасяне на тор точно на желаната дълбочина. Натискът на торовнасящите дискове може да се увеличи до 150кг по време на работа. Широко оразмерените колела на гумения валяк с диаметър 1097мм извършват перфектна подготовка за семенното легло. LEMKEN предлага интегриран трапецовиден валяк за допълнителна предварителна консолидация на редове за семена.

Двойните дискове за изсяване OptiDisc са без поддръжка, с колело за регулиране на дълбочината и с редово разстояние от 125мм. Те гарантират прецизно разполагане на семената с равномерно почвено покритие. Разположението на инструментите и поставянето на тора между два реда семена гарантира, че всички растения са снабдени оптимално с тор и предот­вратява изгарянето му в корените. В резултат на това се създават идеални условия за бърз растеж на растенията.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини