АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 3, 2018

Стремим се към сътрудничество с местни партньори

Разговор с г-н Бо Йохансен, Търговски директор Verdo Energy

Стремим се към сътрудничество с местни партньори

В началото на разговора ще представите ли Verdo Energy и нейната дейност?
Казвам се Бо Йохансен и представлявам Verdo Energy, която е част от Vergo Group – огромна енергийна група с различни бизнес области и отделения. Една от областите на дейност е свързана с производството, преработката и пускането на пазара на биомаса. Нашият търговски отдел доставя биомаса например от Африка и Канада до скандинавските страни. В същото време компанията притежава и експлоатира собствена електроцентрала. Нашето подразделение Verdo Energy, от своя страна, е специализирано в проектирането и изграждането на енергийни централи за изгаряне на биомаса и различни видове отпадъци.

Котелните инсталации, които доставяме са от 1 до 25MW на котелна линия, като разбира се те могат да се свързват и в паралел. Все повече обаче, като основен приоритет в нашата работа се очертават инсталациите за производство на енергия от отпадъци. Разработили сме четири стандартизирани типа – 4, 7, 10 и 15MW. Тези котелни инсталации могат да изгарят всякакви видове отпадъци – от промишлени предприятия, от градски сметища, включително RDF остатъци след отделянето на целулоза, пластмаса и метал за рециклиране. Изгаряйки в нашите инсталации, всички тези отпадъци могат да доведат до комбинирано производство на значителни количества електричество, пара или гореща вода.

В тази връзка, какъв прием намират инсталациите на Verdo Energy на европейския пазар?
Дълго време дейността на Verdo Energy беше съсредоточена върху скандинавските пазари. Опитът, който имаме обаче ни позволява да виждаме добро бъдеще за този вид инсталации в Централна Европа, Балканския регион, така също и в България. Всички наши котелни инсталации, включително тези, които изгарят остатъци, отговарят на директивите, наредбите и изискванията на ЕС за инсталациите за изгаряне на отпадъци. Това ни дава възможност да ги доставяме и инсталираме успешно в цяла Европа.

Искам да обърна внимание, че нашият фокус са по-малките, децентрализирани инсталации, позволяващи отпадъците да се изгарят там, където те се генерират. Това означава, че те са достъпни не само за големите, но и за по-малките общински сметища, а така също и за широк кръг малки и големи индустриални предприятия. От друга страна, с внедряването на нашите инсталации отпада необходимостта за извозване на отпадъците до сметищата или места за тяхната преработка, с което отпадат всички свързани с това транспортни разходи.

За читателите на АгроБио Техника ще бъде интересно да узнаят какъв опит имате в България и какво ново могат да очакват?
Екипът, с който в момента работя има завършени 7 централи на биомаса в България. Те се експлоатират основно от частни инвеститори, използващи слама или дървесни стърготини за суровината, в зависимост от инсталацията. Изходната енергия е под формата на пара, гореща вода и в някои случаи комбинирано производство на топлина и електричество.

По време на тяхното изпълнение ние винаги сме били подпомагани от български инженери. Разчитаме на сътрудничество с местни компании, за успешното завършване и бъдещата поддръжка на обектите. От наша страна ние идваме тук с необходимото ноу-хау и всички ключови компоненти, като търсим сътрудничество с месни специалисти и фирми за изграждането на обектите „до ключ“. Идеята ни е да имаме много голяма част локално участие в нашите инсталации. В този смисъл развитието на пазара в България е наш приоритет, които бихме желали да развием заедно с нашите сътрудници.

В България все още не сме започнали работа по инсталации за изгаряне на отпадъци. Водим обаче активни разговори с множество интересни клиенти, имащи проблем с отпадъците и търсещи варианти да се освободят от тях. Вярвам, че инсталирането на нашите горивни системи не само ще ги избави от проблема, но ще им осигури и значително количество топлинна и електрическа енергия.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини