АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 5, 2018

Фуражи и добавки за фуражи

Част 2: Нехранителни добавки

Фуражи и добавки за фуражи

В днешно време има много различни комбинирани фуражи, чиeто разделяне се определя от специфичното вещество, добавено към тях. Съвременните зоотехнически добавки са способни да подобрят функционирането на стомашно-чревния тракт на животните и по този начин да допринасят за увеличаването на продукцията във фермата.
В две последователни статии списание АгроБио Техника разглежда темата за фуражите и използваните добавки. В първата от тях се спряхме на видовете фуражи и хранителните фуражни добавки, а в този материал отправяме поглед към нехранителните добавки, използвани в животновъдството.


Нехранителните фуражни добавки са антибиотиците, пробиотиците, еубиотиците, пребиотиците, симбиотиците, ензимите, белтъчно-витаминните добавки и премиксите. Профилактичният и растежен ефект на антибиотиците се обяснява, както с антимикробния ефект, така и с директното им въздействие върху животинския организъм. Антибиотиците променят видовия състав на чревната микрофлора в благоприятна за организма посока, подтискайки или намалявайки броя на вредните микроби.

Също така се смята, че антибиотиците влияят върху метаболитните процеси в животинския организъм чрез активиране на функционалната активност на храносмилателната система, хормоналната система и подобряване усвояването на хранителните и биологично активните вещества във фуражите. Поради това младите животни по-добре се развиват, по-бързо растат, намаляват се заболяванията и смъртността им. В резултат на това прирастът на животните се увеличава. Намалява се разходът на фураж за единица продукция, както и нейната себестойност.

Фуражните препарати на антибиотиците са естествени биологични комплекси. В допълнение към микробиологичното активно вещество те съдържат протеини, аминокиселини, витамини, микроелементи и други съединения. Използването на антибиотици в животновъдството изисква строго спазване на инструкциите им.

Комбинираните фуражи съдържащи антибиотици се произвеждат във фуражните предприятия оборудвани с дозатори за точно дозиране и равномерно разпределение на препаратите. Високата ефективност на фуражни антибиотици се осигурява с периодична подмяна на препаратите, както и със съвместното им приложение с витамин В12. През 2006 година в Европейския съюз се забранява използването на фуражни антибиотици като стимуланти на растежа, заради опасността от остатъци в животинската продукция.

Използване на пробиотици
Съвременно направление в профилактиката и лечението на чревни инфекции е използването на пробиотици. Това са екологично чисти препарати от живи микроорганизми, които потискат патогенните бактерии. За разлика от антибиотиците, механизмът на действие на пробиотиците не е насочен към унищожаване на части от популациите на чревните микроорганизми, а върху заселването в червата на конкурентни щамове на пробиотични бактерии, някои от които са от микрофлората на стомашно-чревния тракт на гостоприемника. Сега млечнокиселите бактерии остават един от най-широко използваните пробиотични микроорганизми. Бифидобактериите се използват за пробиотични цели, като тяхното постоянно присъствие е част от нормалната чревна микрофлора. Ефективността на пробиотиците не е по-ниска от антибиотиците и химиотерапевтичните средства. Предимството им е, че не унищожават микрофлората на стомашно-чревния тракт.

Пробиотичните препарати се разделят на еубиотици, пребиотици и симбиотици. Еубиотиците са биологични препарати, състоящи се от живи микроорганизми, представители на нормалната чревна микрофлора. Пребиотиците, от своя страна, са хранителни или други химически съставки, помагащи за развитието на полезна микрофлора в червата на животинския организъм. Полезните добавки от пребиотици могат да съдържат специфични вещества, произведени от лактобактерии, които предотвратяват прикрепването на нежелани микроорганизми към епителните клетки в червата на гостоприемника. Като пребиотици могат да се използват въглехидрати-олигозахариди, които инхибират развитието на определени групи микроорганизми. Ако живите микробиологични добавки (пробиотици) се използват в комбинация със специфични субстрати за растеж (пребиотици), тогава такива биопрепарати се наричат симбиотици. В сегашно време се развиват симбиотични състави, обогатени с витамини, растежни добавки, микроелементи, лактоза, антибиотици и други. Пробиотиците са широко използвани за увеличаване устойчивостта на организма, както и като екологично чисти стимуланти на растежа при отглеждане и угояване на млади животни.

Ензими за по-добро усвояване на фуража
Ензимите са специфични протеини, които изпълняват ролята на биологичните катализатори в живия организъм. Те, за разлика от хормоните и биостимулаторите, не действат върху животинския организъм, а върху компонентите на храната в стомашно-чревния тракт. Не се натрупват в организма и продуктите от домашни птици и добитък. При разделянето или синтезирането на вещества самите ензими не се променят. Не участват в състава на крайните продукти на реакцията, не се изразходват в процеса и след края остават в същото количество. В храносмилателния тракт на животни и птици се развиват техни собствени ензими, с помощта на които се извършва храносмилането на пълноценните фуражи.

За нуждите на селското стопанство промишлеността произвежда ензимни препарати от гъбичен и бактериален произход. Ензимните препарати не са източник на хранителни вещества, но осигуряват смилаемостта на несмилаемите въглехидрати, което позволява използването на по-евтини компоненти в комбинираните фуражи – ечемик, ръж, слънчогледов шрот.

В животновъдството основно се използват ензимите, принадлежащи към класа на хидролазата – амилолитични, протеолитични, пектолитични. Ензимните препарати са комплексни, т.е. освен основния компонент съдържат и други ензими. Препаратите се стандартизират според активността на основните ензими.

Счита се за по-ефективно да се използват като допълнителни ензими бактериална бета-глюкуланаза, амилаза, протеаза, както и гъбична пектиназа и протеаза в комбинация с основните ензими – целулази, бета-глюканази и ксиланази с гъбичен произход, които разграждат целулозните и не-нишестените полизахариди.

Белтъчно-витаминни добавки
Според съвременната наука и практика най-рационалният начин за изхранване на селскостопанските животни е използването на комплексни белтъчно-витаминни добавки и премикси. Белтъчно-витаминната добавка (БВД) е хомогенна смес от храни с високо съдържание на протеини, минерални и биологично активни вещества, базирани на научно обосновани рецепти. Съставът є включва фуражи от белтъчни растителни култури – бобови растения, шротове, експелери, пшенични трици, трева и животински продукти (рибно, месо-костно, кръвно брашно), синтезни микробиологични продукти (фуражни дрожди, минерали, микроелементи, аминокиселини , антибиотици и други). Белтъчно-витаминните добавки са предназначени за обогатяване на комбинирани фуражи и фуражни смеси с протеин, макро- и микроелементи, витамини и други вещества. Съставът на добавките трябва да бъде такъв, че след въвеждане в смеската животните да получат всички необходими хранителни и биологично активни вещества. В зависимост от нуждите на животните от хранителни вещества нормата за включване на БВД в комбинираните фуражи е 10 до 25-30% за свине и крави и от 1 до 3% за птиците.

За обогатяване на комбинираните фуражи, а понякога БВД с биологично активни вещества, се използват премикси. Те са хомогенна смес от биологично активни вещества в пълнител – витамини, микроелементи, антибиотици, ензимни препарати, аминокиселини. Като пълнител се използват пшенични трици, брашно от шротове.

В зависимост от състава и предназначението премиксите се разделят на витаминни, антибиотични, витаминно-антибиотични, минерални (смес на микроелементи с пълнител, най-вече минерален), терапевтични (терапевтични препарати в профилактични и терапевтични дози), комплексни (смес на всички необходими компоненти с пълнител) и други. По състав най-сложните комплексни премикси са за домашни птици и малки прасенца, а по-малко сложните – за едър рогат добитък. Премиксите се въвеждат в комбинираните фуражи с помощта на микродозатори средно по 1%, с колебание от 0,5 до 1,5-3% от теглото с оглед на пълното осигуряване на животните с необходимите биологично активни вещества.

Поглед към някои от фуржните добавки, предлагани у нас
На пазара у нас се предлага голямо разнообразие на фуражни добавки, произведени както у нас, така и в чужбина. Един от водещите европейски производители – БИОВЕТ, е специализиран във фуражните добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните. Предприятието също произвежда ензими и ензимни комплекси за употреба в животновъдството за по-добро усвояване на фуража и по-добра продуктивност. Фирмата се стреми да съчетава традиции и новаторски дух, фокусирани върху едно пълноценно партньорство с всички свои клиенти, целта на което е постигане на ефективно и печелившо животновъдство.

На българския пазар са известни също фуражни добавки на немски, италиански, испански и други производители. От пробиотиците на немския производител BIOCHEM са известни препаратите GalliPro, TechnoMos, TripleP-1000. GalliPro е пробиотик – растежен стимулатор за бройлери. Представлява ензим-продуциращи микроорганизми в червата на птиците. Съдържа специално подбран щам за ефективно синтезиране на ензими. Има висока стабилност и ефективност. Подобрява храносмилането на фуражите и растежа на животните. TechnoMos е пребиотик, извлечен от клетъчните стени на хлебни дрожди. Характеризира се с високо съдържание на манонолигозахариди (МОЗ) и бета-глюкани. Стимулира развитието на здрава чревна микрофлора. Свързва патогенните бактерии. Стимулира имунната система. TripleP-1000 е синбиотик, съдържащ ензим-продуциращи микроорганизми и екстракт от клетъчни стени на дрожди. Има положителен ефект върху чревната микрофлора. Свързва и измества патогенни микроорганизми. Оказва имуностимулиращо действие.

Добавката Hepatron съчетава няколко продукта на базата на бетаин – триметилглицин, метилиран дериват на глицина, които се различават един от друг в своите действия, методи на приложение и цели на употреба. Бетаинът се включва в метаболизма на протеините и енергията, но освен като донор на метилни групи, той осигурява и високоефективни физиологични ползи чрез действието си като осмолитичен регулатор. Подобрява усвояването на хранителните вещества. Увеличава дневното теглото. Създава метаболитна стабилност в периоди на повишен стрес. Има неограничено приложение за всички видове животни.

Адсорбентът B.I.O.Tox намира приложение във фуражи и фуражни суровини. Адсорбира полярни и неполярни микотоксини. Оказва благоприятно въздействие върху здравето и стабилността на червата. Подобрява продуктивността на животните.

Италианският производител Теcnozoo предлага различни минерални добавки. AGECON YEAST е диетична добавка за преживни животни, PREMIX KATOLY е фураж с минерално съдържание за млечни крави, ZOO-STOP е минерална добавка за всички животински видове, TECNO FERTIL pellet е минерална храна за биволи, млечни крави, овце и кози, RUMEN YEAST е минерална хранителна добавка за говеда на основата на малцова киселина, а MINERAL PELLET – минерална хранителна добавка за добитък, овце, кози и копитни животни като цяло.

От хранителните добавки също се предлагат различни видове. ENERGY A е допълнителен течен фураж за дойни крави, ENERGY COW – хранителна добавка за дойни крави, COW DRY PLUS – хранителна добавка за млечни крави, СALF ENTER – хранителна добавка за крави в лактация, HEPATOS – хранителна добавка за всички животински видове, а TECNOVIT AMINOCOMPLEX е течност PREMIX за фураж за всички видове животни.

Испанският производител CENAVISA също предлага редица продукти в тази област. Аmicen‘s solucion са допълнителни фуражи за хранене на животни, Аmicen‘s-solucion plus е хидроразтворим премикс за хранене на животни, Сen-a-mix diet complex са допълнителни диетични рехидратиращи фуражи, Dinamix b е подходящ за диетично допълващо хранене на животни, Hepatocen plus liquido са допълнителни фуражи за преживни животни, свине и птици, а Vitacen ad3e c k, Vitacen k3 12.5% и Vitaminas grupo b liquidas са премикси от витамини за фуражи.