АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 5, 2018

Комплексни решения за хранене на животните във фермата от GEA

Комплексни решения за хранене на животните във фермата от GEA

Като доставчик на комплексни решения за млечните ферми GEA предлага разнообразни системи за автоматично хранене. Те значително облекчават работата на фермера – всички дейности, свързани с храненето на животните във фермата (подготовката на различните компоненти, миксиране и разпределяне на порции), са напълно автоматизирани и с компютърно управление.

Чрез автоматичната система за концентриран фураж DairyFeed C-8000, в комбинация със специализирания софуер на GEA – DairyPlan C21, се постига рационално хранене според физиологичните нужди на високопродуктивните животни. След като кравата се идентифицира във фуражния бокс посредством чип на врата, програмата DairyPlan C21 съобщава полагаемата дажба за съответното животно. Данните са достъпни чрез компютъра във фермата или мобилно устройство. С DairyPlan C21 се изработват хранителни концепции на професионално ниво. Дажбите се калкулират автоматично на база продуктивността, фазата на лактация и физическото състояние (BodyConditionScore) на всяко животно в стадото.

Освен системата за индивидуално хранене DairyFeed C, GEA предлага и решения за групово раздаване на фураж в обори със свободно боксово отглеждане. Автоматите могат да обслужват до 15 групи животни, а фуражът се миксира според нуждата на всяка група, като системата позволява смесването на до 30 съставки. Системата MixFeeder може да обслужва различни групи животни – високопродуктивни, сухостойни, телета, бикове. Специализираният софтуер WIC (Wireless Integrated Control) дава възможност не само за съставяне на порции (количество и състав) за съответната група, но и за планиране честотата на раздаване. По този начин всяка група получава точния фуражен микс, който се препоръчва за актуалния статус на животните в нея.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини