АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 5, 2018

Управление и контрол на климата в оранжерия в реално време със СънСЪРВИЗ

Управление и контрол на климата в оранжерия в реално време със СънСЪРВИЗ

В края на месец юли, екипът на СънСЪРВИЗ реализира пилотен проект, свързан с изграждане на система за управление и контрол на климата в зеленчукова оранжерия, която е разположена в близост до град Сандански. Посредством система от индустриални сензори, работещи по RS485, се измерват прецизно важни за фермера параметри като посока и скорост на вятъра, околна и вътрешна температура, влага и други. Актуалното състояние на параметрите и записаните стойности могат да бъдат проследявани посредством графичния интерфейс. Многоканалният контролер за управление по ModBus, Smart Green Basic управлява активните устройства (система за мъглуване, сенници и проветрители) и превръща решенията в действия.

Едно от основните предимства на разработката е нейната гъвкавост и достъпна цена. Може да бъде конфигурирана така, че да отговаря на различните потребности на отделните клиенти с комбинация от различни променливи (напрежение, ток, температура, влага и други). Системата за управление на климат е достъпна от всяко смарт устройство и по всяко време с име и парола за достъп. Гъвкавият интерфейс позволява работа както в автоматичен, така и в ръчен режим.

Според различни изследвания разходите за труд и електроенергия представляват около 40% от разходите в оранжерийното производство, а поддържането на оптимален климат в оранжерията е предпоставка за постигане на високи добиви и качествена продукция, което от своя страна допринася и за бързото изплащане на направените инвестиции. С този проект компанията поставя началото на своя нова продуктова линия под марката Smart Green, посветена на SCADA решения за регулиране на разходите в домакинството и оптимално управление на енергийни потоци в производствени системи.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини