АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 5, 2018

Лебозол®-Червено разлага растителните остатъци на полето

Лебозол®-Червено разлага растителните остатъци на полето

Новият продукт Лебозол®-Червено е специално разработен, за да реши всички проблеми на земеделските производители, с които трябва да се справят след жътвата. Сред тях е забавянето на скоростта при процеса за разграждане на сламата във връзка с температурните колебания на почвата, недостатъчното съдържание на кислород и вода в нея и снабдяването на почвените организми с хранителни вещества. Друг проблем е блокирането на скоростта за разлагане на растителните остатъци в резултат действието на фунгицидите. Земеделските производители трябва да се борят също с негативното влияние на неселективните системни хербициди и ниските pH-показатели на почвата върху наличието на хранителните вещества и изграждането на лигнин, както и слабото наличие на гъби, които да спомагат за повишаване на почвеното плодородие и правилното разграждане на органичните съединения.

Решението на специалистите от Лебозол е най-новият продукт във фирменото портфолио – Лебозол®-Червено, който целенасочено подобрява условията за разграждане на сламата чрез подхранване на почвените организми.

Продуктът съдържа Аминозол®, който е своеобразна храна за гъбичките в почвата, и Меласа, чието високо съдържание на захар е най-добрата храна за почвените бактерии. Подхранени именно по този начин, почвените организми допринасят за повишаване на биологичната активност на почвата, ускоряват процеса на разграждане на сламата и способстват за бързото разложение на растителните остатъци.

В резултат, използването на Червено след жътва ще подобри наличието на азот в почвата, неговото усвояване и управление, измиването на хранителните вещества вследствие на обилните валежи ще бъде предотвратено. Използвайте Лебозол®-Червено в доза 0,250-0,750л/дка след консултация с агро специалист. Подробна информация може да намерите на сайта на фирмата.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини