АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 5, 2018

Акценти от изминалото и предстоящото изложение Ecomondo

Акценти от изминалото и предстоящото изложение Ecomondo

Извършващите се големи промени в света на зелената икономика, от една страна, с развитието на кръговата икономика, а от друга – с настъплението на възобновяемата енергия, ще бъдат отбелязани на Ecomondo и Key Energy от 6 до 9 ноември 2018г. с един все по-широкообхватен международен и бизнес подход. На 22-то издание на Ecomondo уникалната платформа за пълния цикъл на отпадъците, освен акцентът върху биоикономиката, своето място ще намери и един иновативен проект, който ще представи производствени предприятия и услуги, инициирали преобразуването на своите производствени процеси в контекста на устойчивия дизайн. Ще бъде задълбочен новият подход за прилагане на модела на кръговата икономика във веригите за опаковане, текстил и мода, строителство и автомобилостроене.

В тазгодишното издание на Key Energy вниманието отново ще бъде насочено към соларната енергия и акумулирането след първо представяне на секциите Key Solar и Key Storage през 2017г. Key Efficiency отново ще даде изява на технологиите, системите и решенията за интелигентно използване на ресурсите, а Key Wind ще издигне ролята на основните оператори и производители на технологии за големи, средни и малки вятърни централи, наземни и офшорни, и на всички компании от ветроенергийната верига.

Ecomondo и Key Energy при всяко издание предлагат богата програма от конференции и семинари с най-квалифицираните лектори в Италия и Европа. Събитията предлагат пълна картина на основните иновации, свързани с прилагането на кръговата икономика в сектора на възобновяемите енергийни източници. В програмата са предвидени над двеста конференции с участието на хиляда лектори и в присъствието на хиляди участници. За откриването на Ecomondo вече е потвърдена срещата с Общото събрание на Зелената икономика, организирано от Националния съвет на Зелената икономика.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини