АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 5, 2018

Хигиена и комфорт във фермата с продуктите на DeLaval

Хигиена и комфорт във фермата с продуктите на DeLaval

Спазването на технологичните и хигиенните изисквания носят само ползи за животновъдното стопанство. Използването на зооинженери като консултанти и фирми с опит в проектирането на животновъдни обекти е гаранция за ефективно управление на фермата, защото най-големите грешки се допускат в процеса на планиране.

Иновативните продукти и системи за модернизация на фермите, които Агритоп предлага, спомагат за доброто управление на ежедневните операции в стопанствата. Добрата превенция е навременна грижа за намаляване на производствените загуби, както и за предотвратяване на ненужните разходи. Което означава по-здрава ферма и сведени до минимум загуби или по-успешен бизнес.

„Работата на Агритоп е насочена към инвестиране в модерно и качествено оборудване, което дава на животновъдите нещо много ценно: ефективно управление, гъвкавост при взимане на важни решения, висок контрол на хигиената. Все фактори, гарантиращи ефективността във фермата, независимо от външните обстоятелства на средата, в която тя е поставена във всеки един момент“, споделят от фирмата.

Доходите в една млечна ферма са от стадото и млякото. Затова превенцията от заболявания е гаранция за здрави животни и спестяване на разходи за лечение. Изборът на качествени доилни инсталации и консумативи увеличат производството на мляко и рентабилността на фермата.

Доилните зали DeLaval са висококачествени и предназначени за малки и големи стопанства. С тях можете да подобрите качеството на доене на животните и да намалите разходите за труд. Една модерна и ефективна доилна инсталация може да увеличи приходите във фермата, като се произвежда повече, спестявайки време и работна ръка. Предимствата на доилните инсталации DeLaval са бързи доилни процеси и бързо преминаване от една група в друга, бърз изход, здрава конструкция – високо качество и дълъг експлоатационен живот.

Изключително важно за ефективността на доилните инсталации е тяхното правилно и редовно почистване. Мастните наслоявания и мазнини се натрупват на места, на които не могат да се видят. В резултат на това се увеличават бактериите, което води до понижаване качеството на млякото. Затова е много важно измиването на доилната зала и оборудването с питейна вода и препарат непосредствено след всяко доене. Използването на качествени и утвърдени почистващи средства във фермите е от съществено значение. Препаратите DeLaval са с дълъг период на употреба и икономически рентабилни.

Комфортът за животните е част от концепцията на Агритоп. Фирмата предлага редица доказани решения, оборудване и системи от DeLaval за оптимално управление на производството на висококачествено мляко от здрави крави. Комфортът за животните позволява да произвеждат повече мляко с по-високо качество и за по-дълго време. Хуманното отношение към животните е свързано с това те да бъдат поставени в идеалните условия, за да се чувстват комфортно – без стрес, което води до подобряване на здравословното им състояние и повишаване на продуктивността им.

За създаването на комфортна среда за животните е необходимо да се осигури оптимален микроклимат, да се осигури достатъчно вода съобразена с броя на животните, да се оптимизира светлината в оборите и т.н.

Фирма Агритоп предлага богата гама продукти за хигиена и комфорт на шведската фирма DeLaval, които гарантират отлично здравословно състояние на животните и производството на повече мляко.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини