АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 5, 2018

Иновациите са необходимо и практично решение за българското земеделие

Разговор с г-н Христо Цветанов, Управител на Кемапул и член на УС на Институт за агростратегии и иновации

Иновациите са необходимо и практично решение за българското земеделие

Разкажете малко повече за себе си и своите дейности.
Компанията, която управлявам – Кемапул, е регистриран земеделски производител от 2004г. Дейността е насочена основно към производство и търговия на селскостопанска продукция и обработва земеделска земя в няколко землища на община Свищов.

Стопанството обработва 26000дка в сферата на зърнопроизводството и зеленчукопроизводството. Отглежданите култури са пшеница, рапица, слънчоглед, царевица, а сред зеленчуците са оранжерийни домати, зеле, картофи, лук, пипер, цвекло и моркови. Има изградени също така сливова и черешова овощни градини.

Това, към което се стремим с моя екип, е постепенното оптимизиране на производствените процеси и търсим възможности за преработка на продукцията, както и развитие на периферни производства.

На каква техника залагате при работата си в Кемапул?
Компанията разполага с необходимите земя, сгради, машини, съоръжения и оборудване за извършване на стопанската си дейност. Използваме машини на водещи марки като John Deere, Claas, Bobcat, прикачен инвентар на марките Horsch, Vaderstad, Great Plains и други. Имаме и силозно стопанство, което беше изградено през 2016г. в село Морава, община Свищов. Базата се състои от 6 броя силози с обща вместимост 16000 тона.

Като член на Управителния съвет на Института за агростратегии и иновации ще споделите ли какво предстои в контекста на иновациите в селското стопанство у нас?
Иновациите във всеки един сектор са приоритет на Европа, те навлизат и у нас, и е необходимо по-голяма подкрепа за внедряването им в селското стопанство, инициирани от бизнеса, но и с подкрепата на предвидените за целта инструменти. Бих искал да припомня, че преди повече от две години Институт за агростратегии и иновации стартира информационна кампания „Иновациите – винаги на мода!“. Тя популяризира идеята, че иновациите са необходимо и практично решение за българското земеделие и показва как в други страни от ЕС се прилагат успешни иновативни решения в селското стопанство, с които фермерите решават своите проблеми и правят бизнеса си по-успешен. В рамките на кампанията заинтересованите страни получават актуална информация и за всичко случващо се във връзка с подкрепата за иновациите и Оперативните групи. За този период на информационната кампания, бяха представени десетки примери за съвременни технологии, практични решения и приложението им в земеделската практика, както и иновативни платформи за скъсяване на веригата на доставка и улесняване на достъпа до пазара.

Освен това, ние от Института организирахме няколко събития с фокус върху иновациите. Последното от тях беше Форума на високо равнище за цифровото земеделие „Заедно за силно цифрово земеделие“, който се проведе през април в рамките на програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Какъв е Вашият съвет за добри практики към земеделците?
Земеделските производители са изправени пред редица предизвикателства и рискове. Бих искал да насоча вниманието към управлението на риска. За минимизиране на рисковете при нанесени щети вследствие на лоши климатични условия, най-общо казано те могат да се разделят на загуби при суша, градушка – тук има начин да се въздейства, слани и ранно осланяване, което при овощните насаждения е съществен проблем. Застрахователният модел в България обаче не работи, остарял е. Фермерите не приемат добре земеделските застраховки като вариант за управление на риска.

Като първи проблем можем да изведем методиката на селскостопанския модел в България. Вторият много съществен проблем е начинът, по който се оценяват щетите. На трето място, застрахователните компании в периодите на по-големи рискове не покриват щети. Не на последно място може да се посочи, че почти във всяка застрахователна ситуация, оценителите не са независими от застрахователните компании.