АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 6, 2019

Роботи за доене BouMatic предлага Фарм Сервиз България

Роботи за доене BouMatic предлага Фарм Сервиз България

Американската фирма BouMatic е една от водещите световни марки в областта на автоматизираното доене с над 65 годишен опит в областта на оборудването за животновъдството. В България марката е представена от две години, като през това време бяха реализирани редица проекти от Фарм Сервиз България ЕООД, показващи голяма част от портфолиото и.

„Интересът към продуктите на BouMatic е изключително голям, поради иновативните решения, качество и пазарна цена“, споделя инж. Иван Филев, управител на Фарм Сервиз България

Една от водещите продуктови линии на BouMatic са роботите за доене. Те се отличават с лесен монтаж, ниски експлоатационни разходи и голяма сигурност на работа. Доставят се предварително изпитани от завода на BouMatic в Холандия. Роботите са подходящи както за съществуващи сгради, така и за ново изградени. На практика е необходимо наличието на електричество, вода, тръби за млякото, връзки за въздуха под налягане и интернет. В рамките само на няколко часа роботът може да бъде готов за доенето. Ако се наложи преместване, това пак става изключително лесно, продължава разказа си инж. Филев.

С цел пълно отговаряне на потребностите на фермера BouMatic предлага доилните роботи в два варианта – с един или с два доилни бокса. Доенето се извършва през задните крака на кравата, така че тя се чувства спокойна и без стрес. По този начин се осигурява нежно, бързо и пълно издояване. Всяка крава определя своя ритъм на доене и решава кога да бъде доена. При доене роботът подава в бокса до четири вида различни хранителни дажби. Самият процес на доене включва предварително индивидуално измиване на цицките и стимулация. Самото доене е с друг тип чашки, като накрая се поставя и запечатката. За точно позициониране на цицките се използва последно поколение 3D камера.

Една изключителна възможност за фермера е когато има крави с по-нестандартно виме и не иска да ги подменя, тогава може цицките да бъдат отбелязвани на екрана за управление ръчно от оператора и те биват запомняни от компютъра. По този начин когато следващият път влезе, кравата веднага ще бъде разпозната със своята особеност.

Стандартно роботите BouMatic са оборудвани със системата FloSmart™, която подава информация към компютъра за млякото идващо от всяка цицка - температура, проводимост и количеството. Като допълнение фермерът може да добави към стандартната конфигурация и системата SC-Guard за наблюдение и анализ на соматичните клетки. Ранното откриване и лекуване на маститните състояния е гаранция за повишена печалба и намалява риска от непредвидени загуби. През цялото време на работа на робота прецизната електроника следи процесите, като подава информация и за най-малките отклонения, както на екрана на робота, така и към компютър, телефон или таблет.

В доставката на доилния робот са включени и всички необходими автоматични врати и подходи. Фирма Фарм Сервиз България, с опита на своя екип повече от 15 години в областта на млекопроизводството и мляко преработката, осигурява на своите партньори изработката на технологичния проект, а при нови сгради и пълно проектиране, както и изпълнение на строителните работи, внос на животни при нужда, съвети в областта на храненето и организацията на процесите. „Принципно важно за успеха е не само избора на оборудване, но и правилното планиране на всички бъдещи процеси във фермата“, обобщава в заключение инж. Филев.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини