АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 7, 2019

Роботи с приложение в говедовъдството

Роботи с приложение в говедовъдството

снимка: LELY

През последните няколко десетилетия се появиха множество машини, които променят вековните модели, определящи извършването на селскостопанската работа и по този начин се възражда привлекателността на земеделието и животновъдството сред едно ново поколение работници. Роботите не само извършват иначе трудоемката работа бързо и ефикасно, пестейки време и средства, но също така могат да следят различни жизнени показатели и качеството на продукцията. По този начин се следи физическото състояние на животните, в следствие на което много заболявания могат да се засекат в най-ранен етап или да се установи най-подходящият момент за оплождане на кравите.
Технологиите, чрез които все повече се автоматизират различни дейности в малки и големи ферми, представляват инвестиция, която не само намалява влагания труд, но също така води до увеличаване на добивите и намаляване на разходите. За по-малките стопанства ефективността, която носи въвеждането на тези машини, е от първостепенно значение.


Автоматизацията в селското стопанство обхваща все повече дейности, а разработваните роботи, които намират приложение както в големи, така и в малки семейни ферми, стават все по-ефикасни и служат не само за пестене на време, ресурси и усилия при извършването на рутинната работа в една ферма, но и за цялостно подобрение на средата, в която се гледат животните и се трудят работниците. Използването на тези технологии не само намалява разходите, но и увеличава добивите. Роботите са снабдени също така с разнообразни сензори, които отчитат различни показатели за здравословното състояние на животните и тези данни, подавани към мобилни приложения, служат за дългосрочно проследяване на развитието на стадото и планиране на селскостопанската дейност. Мобилните приложения служат не само за събиране на данни, но и за дистанционно управление на роботите, които също така могат да бъдат програмирани да изпълняват определени маршрути по предварително зададени графици. По отношение на говедовъдството най-разпространени са роботите, които се използват за хранене на животните, доене и поддържане на благоприятна среда, което включва чистене на подовете и застилането им с подходяща постелка.

Роботи за хранене на животните
Храненето е една от дейностите, които имат най-голямо значение за производителността на едно стопанство. Увеличаването на честотата на подаване на храна води до по-честа консумация (през деня и нощта). Този по-висок прием на храна при кравите представлява допълнителен разход, който се изплаща от увеличеното производство на мляко. Ползата от автоматизирането на подаването на фуражи към животните се състои в това, че на работниците се спестяват усилията за тази повтаряща се дейност, намаляват се физическите изисквания към тях и същевременно се спестява ценно време, което може да се използва за извършването на по-сложни дейности. Автономната машина се движи по пътеката за хранене и следва оградата въз основа на предварително определени маршрути, докато въртящият се механизъм избутва и подава храната към животните. Използването на такъв робот спомага също пътеката за хранене да се поддържа чиста и така се повишава общото благосъстояние на животните.

Сред предлаганите на пазара роботи с такова предназначение е напълно автоматизираното устройство за подаване на фуражи FRone, от GEA. Този робот придвижва храната към алеята за хранене според предварително зададени график и маршрути. Това гарантира, че кравите имат достъп до прясна, висококачествена храна по всяко време на денонощието – дори по-ниско класифицираните животни във втората група за хранене. Удобното дистанционно управление позволява да се програмира 24-часов цикъл от маршрути, който да удовлетворява нуждите на животните и плановете на фермера. Всеки път, когато GEA FRone завършва маршрут, се връща към станцията за зареждане в хамбара, за да се презареди за изпълнението на следващия зададен маршрут.

Друга възможност е роботът OptiDuo на DeLaval. Той също може да работи денонощно и по зададен график благодарение на надеждната навигационна система и автоматичното спиране чрез сензори за безопасност. Въртеливото движение, с което OptiDuo подава и размества фуражите, ги освежава, което ги прави по-привлекателни за кравите и така се увеличава консумацията на храна, съответно производството на мляко. Този робот може да се справи с автоматичното обработване на различни видове и обеми фуражи, работата му води до по-малко отпадъци в сравнение с ръчното извършване на тази дейност.

Transfeed Rover е друг автономен робот за подаване на храна, разполагащ с вертикален миксер за до 300 животни, който може да се използва в по-големи ферми. Въпреки големият си капацитет, роботът има сравнително малки размери и радиусът му позволява гъвкаво използване в стари сгради. Усъвършенстваната технология спестява много работно време, предлагайки смесване и раздробяване на силажния материал чрез интегриран вертикален миксер с променлива скорост.

Едно от предимствата на робота TMR Robot от Pellon е ниската консумация на енергия – под 3kWh. Кръглата основа на контейнера улеснява смесването на фуражи. Сместа се прави с две кръстосани смесителни движения. Храната на дъното се повдига до предната част на совалката и след това се изсипва върху двупосочния хоризонтално въртящ се винт в средата на контейнера. Благодарение на своята конструкция, този робот се изчиства напълно, така че оборудването позволява да се смесват и много малки партиди.

Компанията Lely е разработила няколко специални робота за хранене на животните. Lely Juno подава храна няколко пъти на ден чрез изтласкване на фуража към кравите. Всяка крава, дори и тези с по-нисък ранг, може да изяде храната, от която се нуждае за оптимално здраве и растеж. Използването на Lely Cosmix води до по-висок добив на мляко, подобрено здраве на стомаха и ефективно хранене. Всяка крава получава частта от концентрираната храна, която є е необходима. Системата за управление Lely T4C осигурява прогнозиране за приема на храна и спомага за подобряване на здравето на животните. Автоматичното захранващо устройство Lely Calm доставя мляко при подходяща температура и дава информация за приема на мляко на всяко теле. Работата на този робот води до намаляване на периода на отглеждане и стимулира развитието на телетата в силни и здрави млечни крави, даващи голям млеконадой.

Доилни роботи
За да се извлече максимална полза от използването на автономни роботи за храненето на животните, необходимо е съчетаването им с доилни роботи. Добива на мляко се повишава, защото с тези машини доенето може да се извършва по-често, когато и където пожелаете. Също така системата за доене може да събира данни за всяка крава относно производството на мляко и нейното здраве и на базата на засечени промени в показателите може да сигнализира за проблеми.

Доилният робот ASTREA 20.20 разполага със здрава и стабилна конструкция в съчетание с използването на трайни материали като лесна за почистване неръждаема стомана, което го прави изключително надежден избор. Роботът разполага също със система за почистване на пара, която убива всички бактерии и осигурява оптимална безопасност по отношение на здравето на вимето на кравите, безопасността на храните и по-малко въздействие върху околната среда. Почистването на машината с гореща пара се извършва незабавно след всяко отделно доене, което води и до икономии от използването на почистващи препарати, както и до по-чиста среда.

Новият робот от GEA, DairyRobot R9500, е проектиран да подобри процеса на доене и да увеличи ефективността на стопанствата. Новаторският сензор DairyMilk M6850 е първият в бранша SCC монитор, който непрекъснато анализира потока от мляко от всеки отделен източник през целия процес на доене. Той събира надеждни данни в реално време, без химически реактиви, за да помогне за по-ранното откриване на мастит, което помага да се намали времето за лечение и да се защити здравето на стадото. Благодарение на своя дизайн с отворена рамка, R9500 може да се използва за крави с всякакви размери. И двете входни и изходни врати са проектирани така, че кравите да могат да се доят на тихо и удобно без смущения. Новата G5 камера на R9500 осигурява прецизна детекция за бързо прикачване.

DeLaval VMS предлага ниски разходи за енергия и здрава конструкция, но това, което го отличава от останалите доилни роботи, е че никой друг робот на пазара не може да събира толкова мляко на ден, колкото DeLaval VMS. Той следи и анализира здравето и производителността на кравата, докато работи възможно най-ефективно и безопасно. Като събира и предоставя данните от работата си, той допринася и за по-доброто контролиране на различни дейности и взимане на правилни решения.

Една от характеристиките на доилния робот Astronaut A4 от Lely е уникалната I-flow концепция, която осигурява най-подходящият маршрут за кравите. Това означава, че те могат лесно да влизат и излизат от съоръжението, когато е време за доене, и могат да бъдат доени по-бързо, с което се увеличава капацитета на робота, защото колкото по-здрава и спокойна е една крава, толкова повече мляко ще даде. Кравите не харесват препятствията и I-flow предлага безпрепятствен вход, който води кравите по-лесно до мястото за доене. В резултат на това се увеличава броят пъти, в които кравата се дои и самият млеконадой се увеличава. Освен това кравите са стадни животни и предпочитат да останат в групата. Отворената конструкция на робота гарантира, че кравата ще продължава да вижда останалата част от стадото. Системата за контрол на качеството на млякото (MQC) се използва при всяко доене. Тя отчита редица ценни показатели като съдържание на мазнини, протеини и лактоза или засича симптоми на мастит. Това позволява да се знае здравословното състояние на всяка отделна крава и когато е необходимо, да се предотвратят различни проблеми. Всяка крава заслужава внимание. Чрез системата за управление Lely T4C, специално разработена за робота Astronaut, може да се проследява развитието на всяко отделно животно. В допълнение, мобилното приложение T4C InHerd предоставя цялата информация за здравето и млеконадоя на кравите. Този робот на Lely разполага с единствената система, която почиства изцяло и напълно вимето на кравите. Цялата система се дезинфекцира напълно след почистване на всяка крава, предпазвайки от кръстосано замърсяване. Предотвратяването на мастит може да спести много разходи, които произтичат от намалено производство на мляко, медицински разходи и разходи за труд през периода, в който кравата боледува. Системата MQC предоставя преглед на редица полезни показатели за качеството на млякото. Те включват брой соматични клетки, цвят и проводимост, а също така се посочва съдържанието на мазнини, протеини и лактоза. Това дава възможност за постоянен контрол върху здравето на вимето на всички крави в стадото.

Поддържане на здравословна среда
Подходящата индивидуална грижа за кравите подобрява състоянието и производителността на цялото стадо. С оптимален дизайн на обора, фокусиран върху кравите, може да се създаде благоприятна среда за животните. Околната среда, в която се поддържа високо ниво на хигиена, спомага за здравето и благосъстоянието на кравите, предотвратява здравни проблеми и създава по-приятна обстановка и за работниците. По този начин подобряването на здравето на кравите води до по-висока доходност и по-ниски разходи.

Роботът Discovery 120 Collector от Lely е проектиран специално за обори с твърди подове и има революционен разнообразен подход в сравнение с традиционните стъргалки за тор. Колекторът не изтиква торта, а я засмуква, което предотвратява натрупването є по пода на помещенията, в които се отглеждат животните, а това предотвратява проблеми с копитата и запазва опашките и вимето на кравите чисти. Моделът Discovery 90 S/SW работи по зададен график и следва избран маршрут и може да прави това денонощно без прекъсване.

Новият робот за премахване на тор ENRO на Schauer Agrotronic насочва движението си чрез интелигентна сензорна технология. Той е бърз при почистване на решетъчни подове и други твърди повърхности, върху каквито може да се отглеждат кравите. Голямото тегло от 450kg и гумите от селскостопански профил намаляват до минимум отклонението и хлъзгането, като по този начин осигуряват висока надеждност. Планирането на маршрутите, които роботът да изпълнява, става лесно с компютър, като също е възможно дистанционно управление през смартфон чрез интуитивното мобилно приложение Schauer App SmartControl. Контролът върху състоянието на робота осигурява дълъг експлоатационен живот и лесно зареждане.

Manure Master на Pellon е революционна система за интелигентно отстраняване тор от оборите. Тя се състои от отлят елемент за отделяне на урина, оборудване за теглене на тел, работещо на принципа на триене, двойна стъргалка и компютър, управляващ цялата система. За всяка стъргалка могат да се програмират отделни цикли, чувствителност към препятствия и режими на движение. Сензорът за ниво, добавен към тяговото устройство, позволява безпрецедентна чувствителност при разпознаване на препятствия. Същият сензор позволява на потребителя да установи прекомерно опъване на телта и така да предотврати скъсване.

SRone от GEA е робот със стъргалка, предназначен специално за почистване на подови настилки. Той избутва и изтърква, лесно преминава по дълги коридори и свързващи пътеки, в ъглите и ръбовете, за да осигури чисти повърхности без тор, в резултат на което се намалява рискът от различни инфекция. Освен че може да почиства в детайли, включително ръбове и ъгли, предимството на този модел е способността да обработва товари до 100kg с интегрирано защитно превключване, т.е. движи се безшумно, без да тревожи животните. SRone със странично ориентиране може да почисти до 8000m2 подови настилки на ден, което го прави оптимално решение за ефективно почистване на по-малки обори с прости, стандартни пътеки и малко препятствия.

Говедовъдството върху слама става все по-разпространено, защото е бързо и безопасно, разстилането на слама е по-лесна за извършване работа, гарантира хуманно отношение към животните, а също и гарантира значителни спестявания за фермата. Ползите от постилането на слама със Strohmatic от Schauer са пълно обезпрашаване за чист и здравословен въздух в обора, напълно автоматично разпръскване, надеждна мелница за слама, автоматично обработване на сламените бали, автоматично разпределение на сламата в обор. Подобрено е качеството на постилката и количеството на разпръскване се регулира. Чрез системата за постилане Strohmatic, разходите за слама могат да бъдат намалени с до 50%. Застилането е напълно автоматично и по този начин значително се облекчават работниците.

Роботизираните системи могат да помогнат за облекчаване на физическия труд, който селскостопанските работници полагат, което от една страна ще задържи по-възрастните от тях, които биха искали да продължат да работят, но имат определени здравословни проблеми. Тези проблеми обикновено са свързани с годините на физически труд и ограничават движението на работниците, теглото, което могат да носят, и като цяло възможността им да извършват повтарящите се движения, свързани с някои селскостопански дейности. Облекчаването на физическия труд, който се изисква, може също така да привлече по-млади работници, които ще оценят улесненията от автоматизацията. Една от пречките пред тази революция на роботите обаче може да бъде недостиг на работници в компаниите, които инсталират, поддържат и ремонтират автоматизираните системи, защото извършването на тези дейности изисква различни технически и компютърни познания и умения, в допълнение към физическите усилия, нужни за поддръжката на тежките машини.