АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 7, 2019

Агрополихим инвестира в увеличаване на производството

Агрополихим инвестира в увеличаване на производството

В рамките на инвестиционната си програма за тази година, най-големият производител на азотни, фосфорни и комбинирани торове у нас - Агрополихим АД продължава реализацията на проекта за разширение на съществуващия резервоарен парк за течен амоняк. Този инвестиционен проект има за цел да гарантира по-големи обеми амоняк, както за обезпечаване на основната производствена дейност, така и за реализиране на доставки към външни потребители у нас и в чужбина. Обхвата и значимостта на този проект осигури на дружеството престижния сертификат за инвестиции клас А, връчен лично от министъра на икономиката на Република България. Вече са факт и първите доставки към компании, потребители на амоняк на територията на България, Сърбия, Гърция, Босна и Румъния, с които дружеството дава сериозна заявка да се превърне в амонячен хъб на Балканите.

До края на 2020 година капацитетът на терминала за амоняк ще се удвои до около 23 хиляди тона. Благодарение на реализираните възможности за внос и съхранение на амоняк в бъдеще предстои и въвеждането на нови продукти на пазара, споделят от компанията. За да отговори на съвременните тенденции в селското стопанство, Агрополихим работи усилено по реализация на няколко инвестиционни проекта за производство на азотни и различни многокомпонентни торове със съдържание на фосфор, калий, сяра, калций, магнезий и микроелементи. В момента се разработва и производството на високотехнологични специализирани торове с приложение в някои специфични направления на земеделието.

Амбициите на дружеството са до три години да увеличи производството с 50% до над милион и триста хиляди тона, като същевременно осигури още по-широка гама от минерални торове за повишаване на добивите и качеството на произвежданите култури от българските земеделски производители.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини