АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 7, 2019

Институтът по земеделие Кюстендил на 90 години

Институтът по земеделие Кюстендил на 90 години

На 27 септември Институтът по земеделие Кюстендил отпразнува своята 90–годишнина с тържество и научна конференция с международно участие. Той е правоприемник на откритата с указ на Цар Борис III Овощарската опитна и контролна станция на 19.12.1929г.

В резултат на интензивна селек­ционна дейност през годините в Института са създадени единадесет черешови сорта, шест ябълкови, по пет сливови и крушови, както и по един кайсия, праскова и дюля. Създадени са също осем малинови и четири ягодови сорта, както и по две подложки за череша и вишна и една за ябълка. Въведени в практиката са редица технологии за създаване и отглеждане на насаждения от тези видове. Днес Институтът по земеделие Кюстендил разполага с богат генофонд от 1807 сортотипа от основните дървесни овощни видове и лози. Създадените в него сортове и технологии са победители в конкурси за иновации на изложението АГРА за 2011, 2012, 2013, 2017 и 2019 година и на ИТИ 2015 и 2017г.

Официални гости на празника бяха представители на местната и централната власт, както и на други селскостопански институти и учебни заведения от страната и чужбина. Директорът на Института по земеделие Кюстендил, доц. д-р Илияна Кришкова, представи доклад с постиженията на организацията през последните 10 години.

По случай 90-годишния си юбилей Институтът по земеделие Кюстендил организира и проведе Национална научна конференция с международно участие на тема Наука и земеделие: Глобални и регионални предизвикателства. Конференцията беше проведена под почетното председателство на председателя на Селскостопанска академия София и Съюза на учените в България, клон Кюстендил. На нея бяха изнесени 11 доклада и представени 31 постера с участието на учени от Института по земеделие Кюстендил и други селскостопански институции от страната и чужбина.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини