АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 7, 2019

Горивните клетки удължават полета на дроновете

Горивните клетки удължават полета на дроновете

Употребата на безпилотни летателни апарати (дронове) придобива все по-широки мащаби. Но продължителността на полета на тези помощници в различни индустрии, в това число и в селското стопанство, не върви в крак с технологичния напредък поради ограниченията на традиционните батерии. За търговска употреба дроновете трябва да предлагат по-дълъг полет и обхват.

По-продължителният полет, съчетан с бързо зареждане, открива широка гама от нови възможности, включително дронове за операции по търсене и спасяване, прецизно земеделие, висококачествена въздушна фотография, доставка на пратки, проверка на офшорни платформи и други.

Фирма Intelligent Еnergy, компания с 30-годишна история, разработва технологии за горивни клетки за редица пазари. Специално за дроновете тя е постигнала увеличаване на времето на полета над три път чрез своята технология за горивни клетки. Тази технология дава възможност на производителите да преминат към по-големи дронове и по-тежки товари, и съответно да увеличат производителността си. Въздушно-охладените горивни клетки на Intelligent Energy работят на водород и околен въздух, от който се снабдяват с кислород, за да произвеждат чиста електроенергия в прост, икономически ефективен, здрав и лек пакет. Процесът е благоприятен за околната среда, тъй като единствените странични продукти са топлина и вода. Горивните клетки имат по-високо съотношение на енергия към маса в сравнение с батерийните системи и могат да се презаредят с водород само за няколко минути. Предлагат се в два модула: 650 и 800W. Модулът може директно да замени батерията на повечето съществуващи дронове или за оптимална работа да се разработят нови такива. Понастоящем този продукт е достъпен за производители и доставчици на услуги и решения с безпилотни летателни апарати.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини