АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 7, 2019

България на първо място в Европа по ключов екологичен показател

България на първо място в Европа по ключов екологичен показател

България се класира на първо място в Европа за най-добра ефективност по ключов екологичен показател – събиране и рециклиране на опаковки от продукти за растителна защита в земеделието. Информацията беше изнесена на годишната конференция “За чисто земеделие и сигурна околна среда“. Конференцията беше открита от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева.

„Успехът е постигнат, благодарение на специалната Система за събиране и управление на опаковки от продукти за растителна защита (ССОП), която Асоциация растителнозащитна индустрия България /АРИБ/ създаде само преди 6 години. Чрез нея за 2019 г. в страната ни са били събрани и преработени впечатляващите над 97 % от опаковките, използвани от родните производители. За сравнение - средните данни за събираемост в различните държави в Европа през 2017 г. са между 60% и 95% от общото количество опаковки, пуснати на пазара. Това показват данни на Европейската Асоциация за растителна защита (ЕСРА / ЕКПА).

Системата за събиране и управление на опаковки от продукти за растителна защита стартира в България през 2013 г. Преди тя да започне да действа българските земеделски стопани са унищожавали сами пластмасовите опаковки за растителна защита или са ги изхвърляли заедно с битовите отпадъци. Чрез системата земеделските производители в България разполагат с безопасен, а и безплатен, начин за освобождаване от празните пластмасови опаковки от продуктите си за растителна защита. Неслучайно броят на ползващите системата земеделци, се е увеличил 100-кратно, при това само за 6 години.

През първата година от създаването на системата са събрани малко над 5 тона опаковки от продукти за растителна защитата, а през тази година количеството им достига около 500 тона – това е почти цялото количество пластмасови опаковки, използвани в родното земеделие. От събраните 97% от всички опаковки - 91% са били рециклирани, а 9% са били обезвредени. Така системата има пряк и дългосрочен екологичен ефект върху родното земеделие и допринася за опазването на околната среда, почвата и въздуха чисти. Само за година от рециклираните пластмасови опаковки се произвеждат повече от 1000 км. изолационни тръби за оптични кабели, предназначени за оптични кабелни трасета за телекомуникационната индустрия. Ако се поставят в права линия, те ще са достатъчни да свържат София и Виена.

„Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя такива политики, които щадят околната среда“, каза Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите на годишната конференция “За чисто земеделие и сигурна околна среда“. Тя награди и Георги Хаджийски с приза “Най-отговорен земеделски стопанин” за 2019г., учреден от Асоциация растителнозащитна индустрия България.

“Ние като член на ЕКПА имаме различни инициативи за устойчиво земеделие. Преди да стартираме в България проучихме добре как работят тези системите в Европа. След това подбрахме и приложихме у нас най-подходящите практики.”, сподели Детелин Куцаров, председател на Управителния съвет на АРИБ. „Работим непрекъснато със земеделските производители и виждам от първо лице промяната и желанието им да развиват устойчиво земеделие. Горда съм с отличните резултати от системата и че сме на челно място в Европа, защото това показва професионалната и лична отговорност на българските земеделци и грижата им за опазването на околната среда“, коментира Нели Йорданова, генерален директор на АРИБ.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини