АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 7, 2019

Модулна система GreenMaster за поддръжка на тревни площи

Модулна система GreenMaster за поддръжка на тревни площи

Модулната система GreenMaster на Güttler за поддръжка на тревни площи осигурява по-интензивна грижа за тревните площи чрез презасяване и сгъстяване. Тя предлага ефикасна технология за зелено наторяване, като с нея може да се постигне до 15% по-добра реколта. Благодарение на регулируемия подравнителен елемент и двойната иглена секция HarroFlex, като структурна единица на GreenMaster, ефикасно се отстраняват неравностите, например купчините от къртичини, и се разрохкват спластените тревни пластове, които пречат за нормално аериране на кореновата им система.

Освен като комбинирано средство за сеитба GreenMaster е подходящ и като превантивна мярка срещу плевелите, тъй като осигурява възможността за унищожаване дори и на формиращите агресивни чимове плевели, каквато е например обикновената метлица. Едновременно с унищожаване на плевелите в един ход се извършва и презасяването, за което отговаря пневматичната сеялка EPS 5. Машината подава посевните семена непосредствено пред валяка Güttler, който ги притиска в почвата на дълбочината на семенното легло.

Чрез презасяване и валиране с Güttler може да се постигне и по-голяма реколта. Обикновено резултатното презасяване се затруднява от изсъхналите, спластени в горните слоеве на почвата растителни остатъци. Този пласт може да бъде отстранен с помощта на браната HarroFlex, като по този начин при сеитба посевните семена да попаднат директно в почвата. В резултат на това за покълването им се обезпечава достатъчно светлина и въздух. В интерес на по-сигурното покълване е важно почвата да се закрие обратно след презасяването. Тревните масиви, валирани с Güttler, водят до по-пълноценно братене и до формиране на по-гъста тревна маса. Допълнително предимство е, че отделните елементи на тази система може да се използват и самостоятелно.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини