АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 7, 2019

Робот за доене GEA Monobox

Робот за доене GEA Monobox

Високотехнологичната система на GEA осигурява ефективно доене чрез бърза, стандартизирана процедура. Прецизна камера открива положението на цицките за секунди. Всяка стъпка от процеса - миене на вимето, подсушаване, стимулация, взимане на млечна проба, доене, запечатване, се осъществява вътре в доилното чорапче, индивидуално за всяка четвърт на вимето. Специални сензори анализират цвета, проводимостта и температурата на млякото. След приключване на доенето, стартира междинна дезинфекция. Чашите се почистват външно и се дезинфекцират отвътре, като се използва вода, пероцетна киселина и сгъстен въздух. Остатъците от продукта за запечатване на вимето се отстраняват напълно. Висококачествената междинна дезинфекция предотвратява предаването на микроорганизми между животните в стадото.

Роботът работи постоянно и независимо, ден и нощ. Бързият процес освобождава време, в което кравите могат да се хранят и почиват. Този принцип на работа позволява многократни доенета в рамките на деня. В такава спокойна среда, кравите бързо свикват с ритмичния цикъл на хранене, почивка и доене. Всички дейности, свързани с доенето се контролират от централен пулт за управление. Дейностите се визуализират в реално време, следят се основните параметри на производство и се извеждат предупреждения за всякакви промени.

Местният екип на GEA, както и сертифицираните и партньори, предоставят експертни услуги на фермерите у нас. Това включва планиране на обора, принципи за управление на стадото, монтаж и пускане в експлоатация, сервизно обслужване 24/7. Предлаганите решения са индивидуални, съобразени са със специфичните условия във фермата. В България вече има инсталирани роботи GEA Monobox в две животновъдни ферми. Отзивите от тях са отлични, споделят от компанията.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини