АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 7, 2019

BIOGAS Convention & Trade Fair ще се проведат в Германия

BIOGAS Convention & Trade Fair ще се проведат в Германия

Тази година 29-тата Конференция на Германската асоциация по биогаз съвпада с търговското изложение в Нюрнберг, Германия. Заедно те формират BIOGAS Convention & Trade Fair и ще се проведат едновременно от 10 до 12 декември. Събитието дава възможност на заинтересованите страни от сектора на биогаз, националните и международните посетители и участниците да се фокусират върху актуални теми, информация и новини. За около 250 изложители събитието предлага възможност за контакт и представяне на нови технически разработки и услуги директно на своята целева група. BIOGAS Trade Fair e едно от най-големите изложения, посветени изключително на биогаза с над 5300 посетители през 2017г., целящи да получат подробна информация за производството и услугите за биогаз.

Над 1050 участници присъстваха на Конференцията BIOGAS Convention през 2017г. Повече от 70 национални и международни доклади, семинари и дискусии откроиха теми от всички области на сектора за биогаз: научни изследвания, технологии, правни въпроси, безопасност и т.н. Всеки участник, изложител или посетител може да установи или подобри бизнес контактите си, да придобие ноу-хау и да бъде на преден план в развитието на сектора. Изложители ще бъдат проектанти и производители на инсталации за биогаз, ферментатори, компоненти за измерване, помпи, системи за контрол, строителни и изолационни материали, за производство на енергия, модернизиране на биогаз, системи за безопасност, за оползотворяване на топлината и т.н. Ще се представят възобновяеми суровини, силози, семена, сеитбени системи, торове. Също така, инженеринг и логистика за биомаса, селскостопанска и автомобилна техника, системи за изхвърляне на остатъци от ферментация. Консултации, анализи, оценка, финансиране и софтуер за управление на ферми също ще бъдат предлагани.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини