АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 7, 2019

John Deere представи визията си за бъдещето

John Deere представи визията си за бъдещето

На специално събитие във Валенсия през октомври, John Deere представи своята визия за бъдещето, както и новите трактори от серии 6M, 7R, 8R/8RT, 8RX. Президентът на компанията за направление „Земеделска и градинска техника и модерни технологии“ Марк фон Пенц, сподели основните насоки в бъдещото развитие на бранда. Присъстваха повече от 2000 дилъри и клиенти от Европа, ОНД, Северна Африка, Близкия и Среден Изток. Прецизното земеделие ще бъде ключов фактор за увеличаване на добивите, намаляване на разходите и по-голяма печалба за фермерите. По тази причина John Deere непрекъснато инвестира в технологии, осигуряващи по-голяма рентабилност. Прецизността в земеделието се основава на комбинация от технологии: от автоматизация до автономност на машините, с използване на изкуствен интелект. Ключов фактор в това ще бъде електрификацията - технология, при която John Deere е готова да бъде лидер.

На събитието бе представен прототип на напълно автономен електрически трактор, без кабина и без кормилен механизъм. Той работи с електрически двигател с мощност 500kWh и нулеви вредни емисии. Друг акцент на събитието бяха новите серии трактори 6М и 8RX на John Deere. Серия 6M предлага модели с три различни шасита. Тези трактори са по-компактни и по-маневрени, с по-добра видимост от кабината, която е по-голяма от досегашната. Всички трактори 6М могат да бъдат оборудвани още в завода с пълен AutoTrac, с телематика JDLink, така че да предлагат всички възможни опции, характерни само за големите машини. При разработването на новия четириверижен трактор 8RX, фокусът на инженерите e поставен изключително върху баланса на машината. С този трактор се постига ниско уплътняване на почвата и позволява на земеделците да използват оптимално късите срокове, които природата им дава за различните обработки.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини