АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 7, 2019

MULTIVAC представи иновативни опаковъчни концепции на Месомания 2019

MULTIVAC представи иновативни опаковъчни концепции на Месомания 2019

По време на тазгодишната Месомания, MULTIVAC представи иновативни концепции в отговор на изискванията за рециклиране и намаляване на употребата на опаковъчни материали. Първостепенен приоритет на компанията беше разработването на решения, гарантиращи максимална степен на защита на хранителните продукти и едновременно с това минимален разход на суровините за производството на опаковки. В отговор на актуалните изисквания за намаляване употребата на опаковъчни материали, на тазгодишната МЕСОМАНИЯ, специалист в опаковъчните решения, представи концепцията си за производство на рециклируеми опаковки.

Базиран на основата на хартиени влакна MULTIVAC PaperBoard е предназначен за производството на рециклируеми MAP и Skin-опаковки. За обработката на PaperBoard термоформовъчните опаковъчни машини и трейсийлърите се настройват съобразно обема на производствените партиди и характеристиките на продукта, в зависимост от това дали той е например месо, риба, млечни продукти и други. В допълнение към машините могат да се добавят модули на MULTIVAC за зареждане, маркиране, етикетиране и отвеждане на опакованите продукти.

При опаковане с термоформовъчна опаковъчна машина могат да се използват картонени подложки, с които е възможно да се произвеждат опаковки с разнообразна дълбочина. В тях могат да се опаковат продукти с различен размер и форма. Paper-Board портфолиото включва картонени тарелки, картонени подложки и ролки.

По време на Месомания фирма MULTIVAC представи също така и иновативната концепция за производство на MultiFresh™ Skin-опаковки с помощта на термоформовъчна опаковъчна машина R 105 MF. Благодарение на вложените материали и автоматичния процес на опаковане, предлаганото решение се характеризира с оптимални разходи и висока икономическа ефективност, споделят от компанията.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини