АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 7, 2019

Предоставяме качествен транспорт за агросектора

Разговор с г-н Тодор Дянков, Управител на Йобстел България ООД

Предоставяме качествен транспорт за агросектора

В началото, бихте ли представили Йобстел България на читателите на списание АгроБио Техника?
Йобстел България ООД е филиал на JÖBSTL HOLDING GmBH Austria – транспортно-спедиционна компания с дългогодишна история, четвърто поколение предприемачи. Фирмата е основана през 1924 година в Грац Австрия и разполага със собствени логистични центрове в 12 точки в Европа, има 250 служители и над 200 камиона. Това позволява осъществяването на превози на територията на цяла Европа и на части от Азия, включващи Турция и Иран. През 2018 година са превозени 460 хиляди пратки и е реализиран оборот на стойност 63 милиона евро. Йобстел има богат опит в международните превози на селскостопанска техника както и индустриални стоки.

В България дъщерното дружество е действащо от 2016 година. Фокус на фирмата е превоз на групажни, частични и цели товари до всяка точка на Европа, транспортиране на опасни товари както и на стоки под температурен режим. Страните, за и от които редовно имаме транспорти са Австрия, Германия, Полша, Белгия, Холандия, Румъния, Словения, Хърватия, Финландия, Италия, Унгария, Турция и др. Извършваме и транспорти между трети страни в Европа.

В продължение на това, бихте ли разказали повече за специализираните услуги, които предлагате?
Бих искал да започна с това, че нашият опит в управлението на транспорта и планирането ни позволява да изработим решение, отговарящо на конкретните нужди на клиента. В същото време можем бързо да реагираме на всякакви налагащи се промени и нужда от ускорени доставки. Използваме мрежа от качествени превозвачи и партньори, които заедно с изпитания ни модел на управление ни дава възможност за добро ниво на обслужване, по-голяма гъвкавост, точно дефинирани доставки, намалени преки и непреки разходи, както и много по-малка сложност.

Освен стандартните групажни, частични и цели товари, ние можем да организираме и проектни и извънгабаритни превози. За нас всеки извънгабаритен превоз е ново предизвикателство и смятаме, че сме достатъчно компетентен партньор за специални и извънгабаритни превози, които не се вписват в никакви стандарти. Нашите специалисти ще се погрижат за подробното планиране на превоза и маршрута, получаване на необходимите разрешения, избор на подходящото специално транспортно оборудване, и най-важното - надеждното и безопасно осъществяване на доставката.

Какви специализирани услуги предлагате в областта на селското стопанство? Бихте ли посочили примери за успешно сътрудничество с фирми от българския агро-сектор?
Работим с редица фирми от агросектора – както с някои от най-големите така и малки вносители и земеделски производители. Организираме качествен и бърз превоз, обикновено директен без претоварване, на машини, торове, семена, оранжерийни системи, готова продукция. За голяма част от селскостопанската продукция е важен транспорт при осигурен температурен режим. Това е един от най-чувствителните аспекти в международната спедиция. Ние имаме сериозно партньорство с превозвачи, разполагащи с хладилни ремаркета, вкл. мулти-температурни. Реализирахме редица проектни и извънгабаритни превози, съществува възможността за комбиниран превоз по суша и море чрез автомобил и кораб.

Друг много важен фактор е и отличната комуникация с местата за товарене и разтоварване, което спестява много време и предотвратява проблеми.

В заключение, какви очаквания имате за следващата година?
Очакваме една успешна но и трудна година с оглед задаващата се рецесия в редица браншове в Европа. В същото време използваме възможността, предоставена ни от списание АгроБио Техника, да благодарим сърдечно за доверието на всички наши клиенти и партньори от агросектора.