АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 7, 2019

Предоставяме качествен транспорт за агросектораПредоставяме качествен транспорт за агросектора

В началото, бихте ли представили Йобстел България на читателите на списание АгроБио Техника? Йобстел България ООД е филиал на JÖBSTL HOLDING GmBH Austria – ...

Оптимист съм за бъдещето на многофункционалната селскостопанска техникаОптимист съм за бъдещето на многофункционалната селскостопанска техника

Уважаеми г-н Марчев, бихте ли разказали за ролята си като представител на Fliegl Agrartechnik за България? От три години изпълнявам дейността на регионален менид ...

Фермерите ще продължат да повишават нивото на отглеждане на картофи в БългарияФермерите ще продължат да повишават нивото на отглеждане на картофи в България

Руслан Свободков управлява дейността на НОРИКА в България от 2009г. със създаването на търговското представителство на фирмата у нас. За няколко години популярността на Н ...

Секторът може да има съвременни измеренияСекторът може да има съвременни измерения

В началото, как виждате ситуацията с малките и средни животновъдни стопанства у нас? Наясно сме, че проблемите в животновъдството нито са малко, нито са малки. То ...

Нека бъдем знаещи, ефективни и печелившиНека бъдем знаещи, ефективни и печеливши

Г-н Тасков, бихте ли представили Националния съюз на зооинженерите? Националният съюз на зооинженерите в България създава среда за осъществяване на дейности с общ ...