АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VIII, брой 1, 2020

Реализирахме комбиниран проект за кравеферма и мандра

Разговор с инж. Иван Филев, Управител на Фарм Сервиз България ЕООД

Реализирахме комбиниран проект за кравеферма и мандра

В началото бихте ли представили накратко фирма Фарм Сервиз България?
Близо 15 години работим в сферата на млекопроизводството и млекопреработката. Имаме богат опит и сме убедени, че българският фермер има нужда от качествено оборудване, навременен сервиз и добри цени. Осигуряваме на клиентите изработката на технологичен проект, пълно проектиране, изпълнение на строителните работи, а при нужда - внос на животни, съвети в областта на храненето и организацията.

В областта на доилната техника ние сме представители на BouMatic. Според нуждите на конкретната ферма предлагаме от роботизирани до обикновени системи за доене, оборско оборудване, системи за управление, софтуер и други.

Наскоро реализирахте комбиниран проект на кравеферма и мандра. Бихте ли разказали за него?
Много фермери в България имат желанието да постигнат независимост и по-добра печалба, като комбинират животновъдна ферма с млекопреработвателно предприятия. Именно такъв интегриран проект реализирахме през 2019 година и искаме да ви го представим накратко, като споделим трудностите и предизвикателствата, които бяха пред него.

При реализацията на такъв вид инвестиция е много важно да се съобразят редица фактори, като налична земя, технология, средно-дневен млеконадой и желани крайни продукти. Тези продукти трябва да са интересни за крайния потребител и да могат да се реализират лесно.

С цел максимална ефективност инвеститорът взе решение да изгради на територията на фермата и сграда специално отредена за мандрата. Макар и по-скъпа на пръв поглед, тя е достатъчно голяма, могат да се поставят повече машини и не на последно място – има достатъчно пространство за една нормална работа на персонала в мандрата и спазване на технологичните процеси.

Ще бъде интересно да научим по-подробно за използваните технологии?
Млякото в мандрата идва от собствената ферма по млекопровод. Фермата е за свободно боксово отглеждане с централна хранителна пътека и двойни легла. Поради липсата на достатъчно място и желанието на инвеститора за максимално оползотворяване на терена, като се запазват най-добрите условия за отглеждане на животните, се спряхме на автоматизирана хранителна система. Така хранителната пътека е само два метра, като има възможност за хранене и по групи. Основният обор е за 100 лактиращи крави. Средният млеконадой е 30 - 32 литра. Кравите са Холщайн и са внесени също от Фарм Сервиз България.

Доилната зала е 2х5 марка BouMatic, с индивидуално мерене на млякото и отчитане на разгоненост. Също така се подава автоматично информация за проводимостта на млякото, скоростта на доене и много други параметри важни за постигане на максимална ефективност. Като цяло оборудването във фермата е високо качествено на марките BouMatic, Serap и Pellon. По този начин се постигат и добрите резултати, които са предпоставка за качествено мляко и качествена крайна продукция.

В мандрата, която се намира срещу доилната зала, млякото се пастьоризира и по тръбен път се изпраща към отделните помещения за производство – сирене, кашкавал, моцарела и разбира се кисело мляко. Има модерна пълначна машина, която може да пълни в различни разфасовки, но освен това може да добавя и плодчета, като малинки, капинки и други в киселото мляко. Фермерът работи върху изграждането на собствена марка за своята продукция. Плановете са амбициозни – постигане на независимост и най-вече да има качествени продукти, които да се предложат на пазара.

В заключение, как бихте обобщили важните условия за успешната реа­лизация на проекта?
През цялото време, екипът на Фарм Сервиз България е до инвеститора, като се стараем да бъдем от максимална полза. Както винаги сме споделяли, важно за успеха е не само избора на оборудване и технология, но и правилното планиране на всички бъдещи процеси в производството и преработката на мляко.