АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина XI, брой 7, 2023

Агротайм предлага решения за ефикасно подхранване на културите

Листното подхранване на растенията е неразделна част от модерното отглеждане на култури. То е важно за максимизиране на показателите на реколтите и добива. Усвояването на основни хранителни вещества е възпрепятствано от недостиг на микроелементи, неправилно развитие на кореновата система или отрицателни условия, например студ, горещина, суша, неблагоприятно pH на почвата. Необходима е целенасочена превенция, която поддържа оптималния растеж и подобрява поемането на NPK от почвата.През годините Агротайм трупа своите познания и ноу-хау, които днес споделя с голяма част от агробизнеса в България. През 2018г. Агротайм създава търговското подразделение "Семена и препарати за растителна защита", което да купува и продава семена и препарати за растителна защита на български дистрибутори, дилъри и земеделци и да обслужва нуждите на поделение "Земеделие". Компанията провежда широкообхватни проучвания, за да намери висококачествени продукти на добри цени, които се предлагат на пазара. Агротайм е ексклузивен дистрибутор за България на продуктите с марка FoliQ (Фолик), разработени от ирландската фирма Ориджин Ентърпрайзис. Тези листни торове осигуряват високи добиви и добро качество. Част от отличителните им характеристики са: наличие на сурфактанти (повърхностно активни вещества), които осигуряват добро равномерно покритие и съвместимост на листата на културите; антиизпарители, които предотвратяват изпаряването на тора; хелация с EDTA, която предотвратява утаяването на хранителни вещества и регулира pH на разтвора. Прилепителите ограничават отминаването на разтвора при много роса или дъжд и повишават ефикасността на листното хранене.