АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина XI, брой 7, 2023

АЗПБ отбеляза седемнадесетия си рожден ден

АЗПБ отбеляза седемнадесетия си рожден ден

Тази година Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) празнува своя 17-ти рожден ден. За тези години АЗПБ се превръща във високо авторитетна асоциация в страната и символ на стремежа за устойчивост, защитаваща интересите на земеделските производители и с реален принос за модерно и конкурентно земеделие. Организацията успява да се утвърди като доверен партньор на всички институции и организации, които оформят бъдещето на селското стопанство в България. Също така, екипът от професионалисти успешно се справя с трудната задача да приобщи производители, които представляват почти всички сектори в земеделието. Активни членове към Асоциацията на земеделските производители са както малки биопроизводители, така и част от най-едрите зърнопроизводители. АЗПБ продължава целеустремено и последователно да работи в подкрепа развитието на модерно земеделие в България, защитавайки интересите на фермерите както в България, така и в чужбина. "Съзнавайки своя ангажимент към земеделските производители за прозрачна политика и ясни правила в управлението, усилията ни и за напред ще бъдат насочени към просперитет на сектора и цялостно развитие на земеделието в България", споделя ръководството.