АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина XI, брой 7, 2023

Грейн Процесинг успешно партнира в обработка на земеделска продукция

Грейн Процесинг успешно партнира в обработка на земеделска продукция

Дейността на Грейн Процесинг включва заготовка на семена за посев, почистване и калибриране на различни видове пшенични семена, с възможност за третиране и пакетиране. Също така, фирмата предлага почистване и калибриране на всички видове бобови и маслодайни култури. Грейн Процесинг изкупува на едро и дребно и след обработка предлага на вътрешния и международния пазар всички видове бобови и маслодайни култури, отглеждани на територията на България; широка гама от зърнено-житни култури; бутикови култури като ленено, конопено и маково семе, чия, киноа, пуклива царевица и др. В зависимост от индивидуалните нужди, фирмата предлага разфасовки в размери от 5кг до 50кг или в биг-бегови торби. Грейн Процесинг предлага заготовка на ишлеме, като осигурява високо качество в процеса по почистване и калибриране на семена. Компанията се стреми да предлага услуга, която отговаря на високите стандарти на пазара. В края на процеса по обработката, партньорите получават семена с максимална кълняемост, селектирани на оптималната фракция за посев или продукт, готов да бъде изложен на рафт за продажба на краен потребител, което допринася до реализиране на по-високи печалби на партньорите, споделя екипът на фирмата.