АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина XI, брой 7, 2023

Мисия на ELICA PROcessing е да бъде водеща в предлагането на решения до ключ

Мисия на ELICA PROcessing е да бъде водеща в предлагането на решения до ключ

Компанията специализира в проектирането на технологични преработвателни линии за почистване, калибриране и заготовка на семена. Всяка инсталация се създава по индивидуални изисквания на клиента. Линиите са лесни за управление, с вградена автоматизация. Високият капацитет на обработка е съчетан с оптимален дизайн и функционалност. Инсталациите са оборудвани със силози и бункери, индустриални вакуумни системи, компресори, както и с нови системи за тегловно дозиране на "биг баг" торби и чували. Също така, компанията произвежда и инсталира линии за белене на слънчогледови семена и оборудва силозни стопанства и пристанища със съоръжения за транспортиране на материали в насипно състояние. След инсталацията се провежда практическо обучение за правилната експлоатация на отделните звена на линията, както и на автоматизацията.
ELICA PROcessing дава възможност за изпълнение на цялостни технологични решения и през отворената подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Повече информация може да бъде намерена на онлайн страницата на ELICA PROcessing.