АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетика

АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетика
е специализирано периодично издание. В него се публикува информация за технологии, оборудване, технически продукти, машини и системи, свързани с растениевъдство, животновъдство и биоенергетика.

Списание АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетика
  • се издава 7 пъти в годината в 5000 тираж. Изданието се разпространява чрез безплатен специализиран абонамент до фермери и специалисти в агросектора, взимащи решения и активно участващи в инвестиционния процес, ежедневната работа и експлоатационна поддръжка.

Списание АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетика
  • е свободно достъпно във вид близък до печатното издание на адрес: http://argobio.elmedia.net